In de vorige legislatuur organiseerde de stad een Armoedeconferentie met een aantal armoedeorganisaties en sociale partners. Daaruit was gebleken dat toegankelijkheid van mond- en tandzorg een prioriteit van de organisaties was. Met het 'Start Smiling'-project wilde stad Leuven daaraan tegemoet komen. Medewerkers uit buurtcentra volgden een opleiding tot mondzorgcoach en in de wijkgezondheidscentra startte een mondhygiënist, die mensen adviezen en tips over mondzorg en tandhygiëne gaf. De aankoop van een mobiele tandartsstoel zorgde ervoor dat de tandscreenings in de buurtcentra zelf konden plaatsvinden. Er werden ook gratis infosessies aan mensen gegeven en educatieve lessen georganiseerd voor leerlingen uit Leuvense scholen. Rebekka Schotte, zorgcoördinator bij wijkgezondheidscentrum De Central in Leuven, is tevreden met de resultaten. "Vooral de samenwerkingen tussen de verschillende partners stemmen mij gelukkig. Daar heeft het project een zaadje geplant. Voor we 'Start Smiling' opgestart hebben, waren er bijvoorbeeld een vijftal tandartsen die bereid waren om gratis screenings te geven of kwetsbare personen te ontvangen. Vandaag is dat aantal gegroeid naar vijftien." Een voortzetting van dit specifieke project komt er niet. "Maar de linken tussen het netwerk zijn nu gelegd en dieper uitgebouwd. Dat zijn samenwerkingen waar we de komende jaren nog verder op kunnen werken." (Belga)

In de vorige legislatuur organiseerde de stad een Armoedeconferentie met een aantal armoedeorganisaties en sociale partners. Daaruit was gebleken dat toegankelijkheid van mond- en tandzorg een prioriteit van de organisaties was. Met het 'Start Smiling'-project wilde stad Leuven daaraan tegemoet komen. Medewerkers uit buurtcentra volgden een opleiding tot mondzorgcoach en in de wijkgezondheidscentra startte een mondhygiënist, die mensen adviezen en tips over mondzorg en tandhygiëne gaf. De aankoop van een mobiele tandartsstoel zorgde ervoor dat de tandscreenings in de buurtcentra zelf konden plaatsvinden. Er werden ook gratis infosessies aan mensen gegeven en educatieve lessen georganiseerd voor leerlingen uit Leuvense scholen. Rebekka Schotte, zorgcoördinator bij wijkgezondheidscentrum De Central in Leuven, is tevreden met de resultaten. "Vooral de samenwerkingen tussen de verschillende partners stemmen mij gelukkig. Daar heeft het project een zaadje geplant. Voor we 'Start Smiling' opgestart hebben, waren er bijvoorbeeld een vijftal tandartsen die bereid waren om gratis screenings te geven of kwetsbare personen te ontvangen. Vandaag is dat aantal gegroeid naar vijftien." Een voortzetting van dit specifieke project komt er niet. "Maar de linken tussen het netwerk zijn nu gelegd en dieper uitgebouwd. Dat zijn samenwerkingen waar we de komende jaren nog verder op kunnen werken." (Belga)