Uit het onderzoek van Van Wonterghem blijkt dat de manier waarop ouders naar hun woonomgeving kijken een beslissende factor is voor het wandel- en fietsgedrag bij Vlaamse kinderen. Veiligheid staat daarbij bovenaan de lijst. "Een route naar een bepaalde bestemming kan bijvoorbeeld afgescheiden fietspaden hebben, wat op het eerste zicht hoog scoort op vlak van veiligheid. Maar zolang ouders deze route niet als veilig beschouwen blijft dit een probleem", verduidelijkt Griet Vanwolleghem. "Daarnaast is het belangrijk dat initiatieven, die wandelen en fietsen stimuleren, al op jonge leeftijd worden aangeboden. Op die manier kan een gewoonte gecreëerd worden die zich op latere leeftijd blijft verder zetten." Samen de route verkennen en de beste en veiligste route kiezen, de hulp inroepen van experten of een coach, of het afspreken van "stapspots", kunnen alternatieven voor Koning Auto zijn. "De resultaten uit het onderzoek toonden aan dat stapspots een haalbaar en effectief initiatief zijn om wandelen naar school te verhogen bij kinderen die dichtbij school, maar vooral bij kinderen die verder van school wonen", zegt doctoraatsstudente Grie Vanwolleghem (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen). "Het vraagt geen grote inspanningen van de school en elke school kan kiezen hoe en wanneer ze stapspots organiseren. Stapspots zorgen er ook voor dat de verkeersdrukte aan de schoolpoort, meestal gepaard gaand met verkeersonveiligheid, wordt aangepakt." (Belga)

Uit het onderzoek van Van Wonterghem blijkt dat de manier waarop ouders naar hun woonomgeving kijken een beslissende factor is voor het wandel- en fietsgedrag bij Vlaamse kinderen. Veiligheid staat daarbij bovenaan de lijst. "Een route naar een bepaalde bestemming kan bijvoorbeeld afgescheiden fietspaden hebben, wat op het eerste zicht hoog scoort op vlak van veiligheid. Maar zolang ouders deze route niet als veilig beschouwen blijft dit een probleem", verduidelijkt Griet Vanwolleghem. "Daarnaast is het belangrijk dat initiatieven, die wandelen en fietsen stimuleren, al op jonge leeftijd worden aangeboden. Op die manier kan een gewoonte gecreëerd worden die zich op latere leeftijd blijft verder zetten." Samen de route verkennen en de beste en veiligste route kiezen, de hulp inroepen van experten of een coach, of het afspreken van "stapspots", kunnen alternatieven voor Koning Auto zijn. "De resultaten uit het onderzoek toonden aan dat stapspots een haalbaar en effectief initiatief zijn om wandelen naar school te verhogen bij kinderen die dichtbij school, maar vooral bij kinderen die verder van school wonen", zegt doctoraatsstudente Grie Vanwolleghem (Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen). "Het vraagt geen grote inspanningen van de school en elke school kan kiezen hoe en wanneer ze stapspots organiseren. Stapspots zorgen er ook voor dat de verkeersdrukte aan de schoolpoort, meestal gepaard gaand met verkeersonveiligheid, wordt aangepakt." (Belga)