Het idee leeft al sinds eind 2014. Toen stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo ­Vandeurzen (CD&V) een panel van experts samen dat advies zou moeten geven over de problematiek van gedwongen adopties. Het panel luisterde tijdens een aantal hoorzit­tingen in het Vlaams Parlement naar getuigenissen van moeders die afstand van hun kind hadden moeten doen, geadopteerden en vroegere medewerkers van tehuizen voor moeders. Na de hoorzittingen nam het Vlaams Parlement unaniem een resolutie aan waarin werd gesteld dat "slachtoffers en overlevers" van gedwongen adopties in Vlaanderen erkenning en steun verdienen. Concreter kwam het expertenpanel dan met het advies om een afstammingscentrum en DNA-databank op te richten. "Eigenlijk moet het afstammingscentrum dienstdoen als aanspreek- en oriëntatiepunt voor al wie vragen heeft over zijn afstamming", zegt Schryvers. Het voorstel moet nu in het Vlaams Parlement verder besproken worden. (Belga)

Het idee leeft al sinds eind 2014. Toen stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo ­Vandeurzen (CD&V) een panel van experts samen dat advies zou moeten geven over de problematiek van gedwongen adopties. Het panel luisterde tijdens een aantal hoorzit­tingen in het Vlaams Parlement naar getuigenissen van moeders die afstand van hun kind hadden moeten doen, geadopteerden en vroegere medewerkers van tehuizen voor moeders. Na de hoorzittingen nam het Vlaams Parlement unaniem een resolutie aan waarin werd gesteld dat "slachtoffers en overlevers" van gedwongen adopties in Vlaanderen erkenning en steun verdienen. Concreter kwam het expertenpanel dan met het advies om een afstammingscentrum en DNA-databank op te richten. "Eigenlijk moet het afstammingscentrum dienstdoen als aanspreek- en oriëntatiepunt voor al wie vragen heeft over zijn afstamming", zegt Schryvers. Het voorstel moet nu in het Vlaams Parlement verder besproken worden. (Belga)