Met de rating bevindt Vlaanderen zich in hetzelfde peloton als de Belgische federale staat, en ook de Verenigde Staten. De verlaging van de Amerikaanse rating naar AA+ deed deze maand al heel wat stof opwaaien. "De rating weerspiegelt Vlaanderens sterke bestuurlijke engagement en zijn vermogen om zijn begrotingen onder controle te houden en terug in evenwicht te brengen", schrijft S&P in zijn kredietrapport. De rating is ook gebaseerd op Vlaanderens goede toegang tot de kapitaalmarkten en "zijn sterke en gediversifieerde economische structuur". Voor zijn negatieve outlook - die betekent dat de rating in de toekomst mogelijk verlaagd wordt - baseert S&P zich op de politieke instabiliteit op federaal niveau. "Als we de rating van België zouden verlagen, zouden we dat wegens de verhoudingen tussen de beleidsniveaus ook voor Vlaanderen moeten doen", luidt het. Het agentschap laakt de "waarschijnlijkheid" dat het uitblijven van een akkoord op federaal niveau over de belangrijkste beleidsdomeinen ertoe kan leiden dat de federale overheid haar schuldafbouw niet kan aanhouden en geen hervormingen kan doorvoeren "die de politieke cohesie" verbeteren. Minister Muyters ziet in de rating vooral een bevestiging van het gevoerde budgettaire beleid. "Het ratingagentschap apprecieert duidelijk de keuze van de Vlaamse regering om eerst inspanningen te leveren om de begroting in evenwicht te brengen en te houden in de komende jaren, terwijl we toch slim blijven investeren in sectoren die een duurzame economische groei kunnen realiseren." (OSN)

Met de rating bevindt Vlaanderen zich in hetzelfde peloton als de Belgische federale staat, en ook de Verenigde Staten. De verlaging van de Amerikaanse rating naar AA+ deed deze maand al heel wat stof opwaaien. "De rating weerspiegelt Vlaanderens sterke bestuurlijke engagement en zijn vermogen om zijn begrotingen onder controle te houden en terug in evenwicht te brengen", schrijft S&P in zijn kredietrapport. De rating is ook gebaseerd op Vlaanderens goede toegang tot de kapitaalmarkten en "zijn sterke en gediversifieerde economische structuur". Voor zijn negatieve outlook - die betekent dat de rating in de toekomst mogelijk verlaagd wordt - baseert S&P zich op de politieke instabiliteit op federaal niveau. "Als we de rating van België zouden verlagen, zouden we dat wegens de verhoudingen tussen de beleidsniveaus ook voor Vlaanderen moeten doen", luidt het. Het agentschap laakt de "waarschijnlijkheid" dat het uitblijven van een akkoord op federaal niveau over de belangrijkste beleidsdomeinen ertoe kan leiden dat de federale overheid haar schuldafbouw niet kan aanhouden en geen hervormingen kan doorvoeren "die de politieke cohesie" verbeteren. Minister Muyters ziet in de rating vooral een bevestiging van het gevoerde budgettaire beleid. "Het ratingagentschap apprecieert duidelijk de keuze van de Vlaamse regering om eerst inspanningen te leveren om de begroting in evenwicht te brengen en te houden in de komende jaren, terwijl we toch slim blijven investeren in sectoren die een duurzame economische groei kunnen realiseren." (OSN)