"Het was een zeer intieme en bemoedigende viering waarin de hele parochie nog eens verzamelde om het intense leed en smart rond dit gebeuren samen te dragen en mekaar te ondersteunen. Vrienden van slachtoffers brachten bezinningsteksten en een kinderkoor van de school zong liederen", aldus deken Dirk De Gendt die de plechtigheid, die rond dit tijdstip jaarlijks georganiseerd wordt, leidde. In zijn homilie verwees De Gendt naar het bijna busongeval zondag toen een bus, waarin zich een 50-tal jongeren uit Heverlee en Antwerpen bevonden, bijna van de weg reed omdat de chauffeur in slaap was gevallen. "Als je dergelijke berichten hoort, komen herinneringen opnieuw boven en krimpen de harten van iedereen die betrokken was bij de busramp in Sierre. Men beseft op dat ogenblik immers welke pijnen zoiets kan teweegbrengen bij anderen", aldus De Gendt. (Belga)

"Het was een zeer intieme en bemoedigende viering waarin de hele parochie nog eens verzamelde om het intense leed en smart rond dit gebeuren samen te dragen en mekaar te ondersteunen. Vrienden van slachtoffers brachten bezinningsteksten en een kinderkoor van de school zong liederen", aldus deken Dirk De Gendt die de plechtigheid, die rond dit tijdstip jaarlijks georganiseerd wordt, leidde. In zijn homilie verwees De Gendt naar het bijna busongeval zondag toen een bus, waarin zich een 50-tal jongeren uit Heverlee en Antwerpen bevonden, bijna van de weg reed omdat de chauffeur in slaap was gevallen. "Als je dergelijke berichten hoort, komen herinneringen opnieuw boven en krimpen de harten van iedereen die betrokken was bij de busramp in Sierre. Men beseft op dat ogenblik immers welke pijnen zoiets kan teweegbrengen bij anderen", aldus De Gendt. (Belga)