Dat heeft de vakbond dinsdag bekendgemaakt. Die hekelt een voor de overheidssector nadelige 'pseudoharmonisering' tussen de stelsel van de openbare sector en de privé.

De stakingsoproep geldt voor alle Waalse lokale (gemeenten, OCMW's, intercommunales ...) administraties, politie- en hulpverleningszones en publieke instellingen zoals bijvoorbeeld de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem.

De oproep geldt niet voor de gewestelijke Waalse administraties, maar wellicht volgt voor hen een soortgelijke oproep de komende dagen, klinkt het bij de vakbond.

De beslissing van CGSP Admi volgt op de oproep van de socialistische overheidsvakbond ACOD om een 'reactiedag' te organiseren in de openbare sector tegen het beleid van de regering Michel.

De 'reactiedag' staat gepland op 10 oktober, de tweede dinsdag van oktober en dus de dag waarop premier Charles Michel de beleidsverklaring voorleest in de Kamer. De bond kondigde ook reeds stakingen aan bij de spoorwegen en bpost.

Het regeringsbeleid is volgens de vakbond onder meer gericht op de afbouw van de openbare diensten in ons land. CGSP Admi hekelt daarbij een rist elementen, bijvoorbeeld de hogere pensioenleeftijd of een onderfinanciering van het openbaar ambt en het niet-vervangen van gepensioneerde ambtenaren. 'Dit alles voor een zogezegde harmonisering van de stelsels van de openbare sector en de privé. Deze pseudoharmonisering is ten nadele van de openbare sector omdat de harmonisering niet volledig is: vergoedingen, voorwaarden voor vervroegd pensioen ... zijn niet herzien en afgestemd op de privé.'

De vakbond dreigt nog met 'andere acties' indien de regering doorzet met de hervorming.

Dat heeft de vakbond dinsdag bekendgemaakt. Die hekelt een voor de overheidssector nadelige 'pseudoharmonisering' tussen de stelsel van de openbare sector en de privé.De stakingsoproep geldt voor alle Waalse lokale (gemeenten, OCMW's, intercommunales ...) administraties, politie- en hulpverleningszones en publieke instellingen zoals bijvoorbeeld de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem. De oproep geldt niet voor de gewestelijke Waalse administraties, maar wellicht volgt voor hen een soortgelijke oproep de komende dagen, klinkt het bij de vakbond. De beslissing van CGSP Admi volgt op de oproep van de socialistische overheidsvakbond ACOD om een 'reactiedag' te organiseren in de openbare sector tegen het beleid van de regering Michel. De 'reactiedag' staat gepland op 10 oktober, de tweede dinsdag van oktober en dus de dag waarop premier Charles Michel de beleidsverklaring voorleest in de Kamer. De bond kondigde ook reeds stakingen aan bij de spoorwegen en bpost. Het regeringsbeleid is volgens de vakbond onder meer gericht op de afbouw van de openbare diensten in ons land. CGSP Admi hekelt daarbij een rist elementen, bijvoorbeeld de hogere pensioenleeftijd of een onderfinanciering van het openbaar ambt en het niet-vervangen van gepensioneerde ambtenaren. 'Dit alles voor een zogezegde harmonisering van de stelsels van de openbare sector en de privé. Deze pseudoharmonisering is ten nadele van de openbare sector omdat de harmonisering niet volledig is: vergoedingen, voorwaarden voor vervroegd pensioen ... zijn niet herzien en afgestemd op de privé.' De vakbond dreigt nog met 'andere acties' indien de regering doorzet met de hervorming.