Omdat directie en vakbonden pas dinsdag samen met een sociaal bemiddelaar weer rond de tafel gaan zitten zal er ook morgen/maandag hinder zijn. Hoe groot die zal zijn is volgens de Vlaamse Vervoersmaatschappij "moeilijk op voorhand in te schatten". Met de stakingsactie wordt geprotesteerd tegen tal van problemen bij de Lijn zoals het personeelstekort, de foutieve planning van chauffeurs en controleurs met onregelmatige werkroosters tot gevolg, het niet toekennen van aangevraagde verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten... (Belga)

Omdat directie en vakbonden pas dinsdag samen met een sociaal bemiddelaar weer rond de tafel gaan zitten zal er ook morgen/maandag hinder zijn. Hoe groot die zal zijn is volgens de Vlaamse Vervoersmaatschappij "moeilijk op voorhand in te schatten". Met de stakingsactie wordt geprotesteerd tegen tal van problemen bij de Lijn zoals het personeelstekort, de foutieve planning van chauffeurs en controleurs met onregelmatige werkroosters tot gevolg, het niet toekennen van aangevraagde verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten... (Belga)