De hinder is het grootst in het noorden en oosten van Vlaams-Brabant. In de Noordrand en de omgeving van Haacht is de helft van de bussen niet uitgereden. In het Hageland en de regio Leuven rijden drie op de vier bussen. Er is ook hinder mogelijk op enkele schoollijnen in de betrokken regio's. In het Pajottenland verloopt het busverkeer vrijwel normaal. De actie is een gevolg van enkele efficiëntiemaatregelen die De Lijn Vlaams-Brabant heeft voorgesteld. Gesprekken daarover zijn aan de gang. "We hebben de rij- en rusttijden doorgelicht. Waar de problemen zich stelden, hebben we op korte termijn naar oplossingen gezocht. We blijven voortwerken om ook elders naar oplossingen te zoeken", zegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. Ook morgen zijn acties voorzien. (Belga)

De hinder is het grootst in het noorden en oosten van Vlaams-Brabant. In de Noordrand en de omgeving van Haacht is de helft van de bussen niet uitgereden. In het Hageland en de regio Leuven rijden drie op de vier bussen. Er is ook hinder mogelijk op enkele schoollijnen in de betrokken regio's. In het Pajottenland verloopt het busverkeer vrijwel normaal. De actie is een gevolg van enkele efficiëntiemaatregelen die De Lijn Vlaams-Brabant heeft voorgesteld. Gesprekken daarover zijn aan de gang. "We hebben de rij- en rusttijden doorgelicht. Waar de problemen zich stelden, hebben we op korte termijn naar oplossingen gezocht. We blijven voortwerken om ook elders naar oplossingen te zoeken", zegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. Ook morgen zijn acties voorzien. (Belga)