De vakbonden kunnen leven met een maximale capaciteit van 850 gedetineerden, maar hun aantal bedraagt momenteel 900. ACOD diende daarom een stakingsaanzegging in. Het protocol laat toe dat er nu 10 dagen kan onderhandeld worden. De andere vakbonden dienden voorlopig geen aanzegging in. "De situatie in de gevangenis verslechtert zienderogen en raakt gespannen vanwege de voortdurende overbevolking", zegt Laurent Lardinois. "Ook wordt het er minder veilig. We vroegen de administratie om spoedmaatregelen te nemen om het aantal gedetineerden te beperken." (Belga)

De vakbonden kunnen leven met een maximale capaciteit van 850 gedetineerden, maar hun aantal bedraagt momenteel 900. ACOD diende daarom een stakingsaanzegging in. Het protocol laat toe dat er nu 10 dagen kan onderhandeld worden. De andere vakbonden dienden voorlopig geen aanzegging in. "De situatie in de gevangenis verslechtert zienderogen en raakt gespannen vanwege de voortdurende overbevolking", zegt Laurent Lardinois. "Ook wordt het er minder veilig. We vroegen de administratie om spoedmaatregelen te nemen om het aantal gedetineerden te beperken." (Belga)