"Er was weliswaar sprake van een staking, maar een algemene staking die beoogde het hele land plat te leggen, was het niet". Dat besluit Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, op basis van een peiling van de werkgeversorganisatie naar de impact in de sectoren.

"Met uitzondering van een aantal deelsectoren als De Post en het onderwijs gaf de openbare sector, en in het bijzonder het openbaar vervoer, algemeen genomen gevolg aan de stakingsoproep", aldus het VBO in een persbericht.

Beperkte impact

Vooral in de zware industrie werden heel wat bedrijven gehinderd. "Er is echter een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië, waar de impact van de staking het grootst was. Voor de dienstensector daarentegen was er weinig of geen impact. Veel mensen opteerden er bijvoorbeeld voor telewerk, waardoor de impact beperkt bleef", stipt de patroonsorganisatie aan.

Ordentelijk verloop

Topman Pieter Timmermans toont zich wel tevreden over het ordentelijk verloop van de stakingsdag. "Hoewel elke inbreuk op de wet, zoals het blokkeren van industrieterreinen en filterblokkades, er een te veel is, ben ik tevreden dat de instructies van de vakbondstop om de actie ordentelijk te laten verlopen vrij goed zijn opgevolgd", luidt het.

Sociaal overleg

Het VBO herhaalt de noodzaak voor sociaal overleg. "Als de vakbonden bereid zijn zich nu te houden aan het afgesproken kader en de werkmethode, kan het overleg voortgezet worden. Mocht deze staking er echter niet geweest zijn, dan hadden we zowel de werknemers als de werkgevers vandaag al oplossingen kunnen aanreiken", beklemtoont Pieter Timmermans. (Belga/EE)

"Er was weliswaar sprake van een staking, maar een algemene staking die beoogde het hele land plat te leggen, was het niet". Dat besluit Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, op basis van een peiling van de werkgeversorganisatie naar de impact in de sectoren. "Met uitzondering van een aantal deelsectoren als De Post en het onderwijs gaf de openbare sector, en in het bijzonder het openbaar vervoer, algemeen genomen gevolg aan de stakingsoproep", aldus het VBO in een persbericht. Beperkte impact Vooral in de zware industrie werden heel wat bedrijven gehinderd. "Er is echter een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië, waar de impact van de staking het grootst was. Voor de dienstensector daarentegen was er weinig of geen impact. Veel mensen opteerden er bijvoorbeeld voor telewerk, waardoor de impact beperkt bleef", stipt de patroonsorganisatie aan. Ordentelijk verloop Topman Pieter Timmermans toont zich wel tevreden over het ordentelijk verloop van de stakingsdag. "Hoewel elke inbreuk op de wet, zoals het blokkeren van industrieterreinen en filterblokkades, er een te veel is, ben ik tevreden dat de instructies van de vakbondstop om de actie ordentelijk te laten verlopen vrij goed zijn opgevolgd", luidt het. Sociaal overleg Het VBO herhaalt de noodzaak voor sociaal overleg. "Als de vakbonden bereid zijn zich nu te houden aan het afgesproken kader en de werkmethode, kan het overleg voortgezet worden. Mocht deze staking er echter niet geweest zijn, dan hadden we zowel de werknemers als de werkgevers vandaag al oplossingen kunnen aanreiken", beklemtoont Pieter Timmermans. (Belga/EE)