Om 6 uur richtte een twintigtal cipiers een stakingspost op voor de gevangenis van Andenne. "De overdracht van gedetineerden uit Vorst moet vandaag beginnen. Wij zijn tegen, maar het bestuur luistert niet", zegt vakbondsafgevaardigde Marc Peeters (ACV). "Door de overbevolking zullen we onze job niet meer correct kunnen uitvoeren." Peeters hekelt dat er te weinig personeel is en dat cipiers die een arbeidsongeval hadden, niet vervangen worden. "Onze opdracht zal zich beperken tot het openen en sluiten van deuren." (DLA)

Om 6 uur richtte een twintigtal cipiers een stakingspost op voor de gevangenis van Andenne. "De overdracht van gedetineerden uit Vorst moet vandaag beginnen. Wij zijn tegen, maar het bestuur luistert niet", zegt vakbondsafgevaardigde Marc Peeters (ACV). "Door de overbevolking zullen we onze job niet meer correct kunnen uitvoeren." Peeters hekelt dat er te weinig personeel is en dat cipiers die een arbeidsongeval hadden, niet vervangen worden. "Onze opdracht zal zich beperken tot het openen en sluiten van deuren." (DLA)