De voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de Belgische staat woensdag in kort geding. Als aan de gedetineerde uit Vorst nog enkele elementaire behoeften werden ontzegd, zoals drie maaltijden per dag, moest de staat een dwangsom van 1.500 euro per dag en per inbreuk betalen. De voorzitter nam het dagboek van de man in overweging, dat als bewijsmateriaal naar voren werd gebracht door de verdediging, en waarin hij zijn verhaal doet van de mensonwaardige situatie in de gevangenis. Op vraag van zijn cliënt overhandigde de verdediging het dagboek aan de pers - verschillende fragmenten verschenen zaterdag in de media. Komende dinsdag zal in kort geding gepleit worden voor een gegroepeerde klacht van drie andere gedetineerden uit Vorst, zegt advocaat Hamels zaterdag. Hij voegt eraan toe dat veel andere gedetineerden zich willen aansluiten bij die vordering, maar dat het bijzonder moeilijk is om die personen in de huidige omstandigheden te ontmoeten, en hun zaak voor te bereiden. "Alleszins wordt er een derde, ruimere klacht voorbereid teneinde, zolang de staking duurt, met behulp van dwangsommen de mensenrechtenschendingen een halt toe te roepen. In een toekomstige procedure zal dan schadevergoeding worden geëist op basis van de onmenselijke en vernederende behandeling die de Belgische Staat zijn eigen onderdanen laat ondergaan", zegt Hamels. (Belga)

De voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de Belgische staat woensdag in kort geding. Als aan de gedetineerde uit Vorst nog enkele elementaire behoeften werden ontzegd, zoals drie maaltijden per dag, moest de staat een dwangsom van 1.500 euro per dag en per inbreuk betalen. De voorzitter nam het dagboek van de man in overweging, dat als bewijsmateriaal naar voren werd gebracht door de verdediging, en waarin hij zijn verhaal doet van de mensonwaardige situatie in de gevangenis. Op vraag van zijn cliënt overhandigde de verdediging het dagboek aan de pers - verschillende fragmenten verschenen zaterdag in de media. Komende dinsdag zal in kort geding gepleit worden voor een gegroepeerde klacht van drie andere gedetineerden uit Vorst, zegt advocaat Hamels zaterdag. Hij voegt eraan toe dat veel andere gedetineerden zich willen aansluiten bij die vordering, maar dat het bijzonder moeilijk is om die personen in de huidige omstandigheden te ontmoeten, en hun zaak voor te bereiden. "Alleszins wordt er een derde, ruimere klacht voorbereid teneinde, zolang de staking duurt, met behulp van dwangsommen de mensenrechtenschendingen een halt toe te roepen. In een toekomstige procedure zal dan schadevergoeding worden geëist op basis van de onmenselijke en vernederende behandeling die de Belgische Staat zijn eigen onderdanen laat ondergaan", zegt Hamels. (Belga)