De vakbonden voeren de komende 24 uur actie tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de minimale dienstverlening heeft doorgedrukt. "De helft van de inrichtingen heeft de minimumbezetting op 100 procent gehaald", zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Dat wil concreet zeggen dat het aantal cipiers dat volgens de minimale dienstverlening nodig is voor die instelling, volledig gehaald is. Het gaat om negen van de twintig instellingen in Brussel en Vlaanderen. Meteen is die minimale dienstverlening ook niet gehaald in de andere helft. Het kan dan variëren van bijna de volledige minimumbezetting met 90 procent, tot de helft van de minimumbezetting. Die 50 procent van de minimale dienstverlening is er dus wel in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. Concreet daagde in Brugge 90 procent van de minimale dienstverlening op, terwijl dat in Gent maar 50 procent is. In Brussel daagde eveneens maar de helft van de benodigde aantallen op in de gevangenis van Vorst, terwijl in de zustergevangenis van Sint-Gillis de minimale bezetting wel volledig behaald werd. "Soms gaat het om een klein verschil tot en met de helft van de minimale bezetting die niet aanwezig is." Absolute cijfers, hoeveel cipiers per gevangenis nodig zijn voor de minimale bezetting, geeft het gevangeniswezen niet vrij. Cijfers uit Wallonië volgen later. (Belga)

De vakbonden voeren de komende 24 uur actie tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de minimale dienstverlening heeft doorgedrukt. "De helft van de inrichtingen heeft de minimumbezetting op 100 procent gehaald", zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Dat wil concreet zeggen dat het aantal cipiers dat volgens de minimale dienstverlening nodig is voor die instelling, volledig gehaald is. Het gaat om negen van de twintig instellingen in Brussel en Vlaanderen. Meteen is die minimale dienstverlening ook niet gehaald in de andere helft. Het kan dan variëren van bijna de volledige minimumbezetting met 90 procent, tot de helft van de minimumbezetting. Die 50 procent van de minimale dienstverlening is er dus wel in elke Vlaamse en Brusselse gevangenis. Concreet daagde in Brugge 90 procent van de minimale dienstverlening op, terwijl dat in Gent maar 50 procent is. In Brussel daagde eveneens maar de helft van de benodigde aantallen op in de gevangenis van Vorst, terwijl in de zustergevangenis van Sint-Gillis de minimale bezetting wel volledig behaald werd. "Soms gaat het om een klein verschil tot en met de helft van de minimale bezetting die niet aanwezig is." Absolute cijfers, hoeveel cipiers per gevangenis nodig zijn voor de minimale bezetting, geeft het gevangeniswezen niet vrij. Cijfers uit Wallonië volgen later. (Belga)