De aankondiging zondagavond komt als een verrassing. "Wij zijn niet geconsulteerd", aldus Huwart, die het nieuws via de media vernam. "De beslissing is merkwaardig: telkens als diensten van de federale regering er niet in slagen hun taken te volbrengen, wordt beroep gedaan op het leger", aldus Huwart. Hij verwijst naar de opvang bij de vluchtelingencrisis, veiligheid en terrorisme en nu dan de gevangenissen. "Het begint stilaan een gewoonte te worden", zei Huwart. "Merkwaardig voor een regering die Defensie afbouwt en er toch steeds meer beroep op doet als een laatste reddingsboei". Defensie verkeert zelf in een benarde situatie (budgettaire beperkingen, ondermaatse instroom). "Het aanbod van 300 extra manschappen (zoals voor de cipiers, nvdr.) zou bij Defensie niet weggestemd worden", merkt Duart op. Hoe de vordering - in eerste instantie zes pelotons van telkens 30 manschappen - zal uitgewerkt worden, is niet bekend. De ACMP had nog geen overleg met andere militaire vakbonden. "Eén zaak is duidelijk: wij zullen niet staken." (Belga)

De aankondiging zondagavond komt als een verrassing. "Wij zijn niet geconsulteerd", aldus Huwart, die het nieuws via de media vernam. "De beslissing is merkwaardig: telkens als diensten van de federale regering er niet in slagen hun taken te volbrengen, wordt beroep gedaan op het leger", aldus Huwart. Hij verwijst naar de opvang bij de vluchtelingencrisis, veiligheid en terrorisme en nu dan de gevangenissen. "Het begint stilaan een gewoonte te worden", zei Huwart. "Merkwaardig voor een regering die Defensie afbouwt en er toch steeds meer beroep op doet als een laatste reddingsboei". Defensie verkeert zelf in een benarde situatie (budgettaire beperkingen, ondermaatse instroom). "Het aanbod van 300 extra manschappen (zoals voor de cipiers, nvdr.) zou bij Defensie niet weggestemd worden", merkt Duart op. Hoe de vordering - in eerste instantie zes pelotons van telkens 30 manschappen - zal uitgewerkt worden, is niet bekend. De ACMP had nog geen overleg met andere militaire vakbonden. "Eén zaak is duidelijk: wij zullen niet staken." (Belga)