Het akkoord werd goedgekeurd door de drie Vlaamse vakbonden (ACV, ACOD en VSOA) en door de Franstalige liberale vakbond SLFP, maar niet door de christelijke (CSC) en socialistische (CGSP) vakbond.

In het protocolakkoord staat onder meer de aanwerving van 480 bijkomende statutairen, waarvan 386 cipiers, voor het einde van het eerste semester van 2017, de bevriezing van de besparingen in 2016 en daling van de overbevolking in de gevangenissen tot 10.000 gevangenen.

Volgens de cijfers die de vakbonden hebben gecommuniceerd, heeft 94 pct van de Franstalige cipiers het protocolakkoord verworpen. Woensdag zitten de vakbonden die het akkoord hebben afgewezen rond de tafel met minister Geens. (Belga/NSK)

Het akkoord werd goedgekeurd door de drie Vlaamse vakbonden (ACV, ACOD en VSOA) en door de Franstalige liberale vakbond SLFP, maar niet door de christelijke (CSC) en socialistische (CGSP) vakbond.In het protocolakkoord staat onder meer de aanwerving van 480 bijkomende statutairen, waarvan 386 cipiers, voor het einde van het eerste semester van 2017, de bevriezing van de besparingen in 2016 en daling van de overbevolking in de gevangenissen tot 10.000 gevangenen. Volgens de cijfers die de vakbonden hebben gecommuniceerd, heeft 94 pct van de Franstalige cipiers het protocolakkoord verworpen. Woensdag zitten de vakbonden die het akkoord hebben afgewezen rond de tafel met minister Geens. (Belga/NSK)