De aankondiging van het gemeenschappelijk vakbondsfront kan worden ingetrokken als de vakbonden vinden dat er bij de volgende onderhandelingen voldoende vooruitgang is geboekt. Nieuw overleg zou gepland staan op 17 november, al staat die datum nog niet voor de volle honderd procent vast. Tussen nu en toekomstige onderhandelingen zullen de vakbonden alleszins al weigeren deel te nemen aan vergaderingen of werkgroepen, aldus Vincent Gilles van politievakbond VSOA. Het gemeenschappelijk front, dat bestaat uit ACOD, ACV, VSOA en NSPV, werkt ook aan een volledige kalender van acties voor de komende twee maanden. De vakbonden eisen onder meer dat er werk gemaakt wordt van een beloofde loonsverhoging en dat de eindeloopbaanregeling wordt aangepast. Tot slot klagen de vakbonden ook bezuinigingen in de politiesector aan. Eerder was er ook al een stakingsaanzegging om agenten van de federale politie alvast tot 1 december de gelegenheid te geven om te staken om hun ongenoegen kenbaar te maken. (Belga)

De aankondiging van het gemeenschappelijk vakbondsfront kan worden ingetrokken als de vakbonden vinden dat er bij de volgende onderhandelingen voldoende vooruitgang is geboekt. Nieuw overleg zou gepland staan op 17 november, al staat die datum nog niet voor de volle honderd procent vast. Tussen nu en toekomstige onderhandelingen zullen de vakbonden alleszins al weigeren deel te nemen aan vergaderingen of werkgroepen, aldus Vincent Gilles van politievakbond VSOA. Het gemeenschappelijk front, dat bestaat uit ACOD, ACV, VSOA en NSPV, werkt ook aan een volledige kalender van acties voor de komende twee maanden. De vakbonden eisen onder meer dat er werk gemaakt wordt van een beloofde loonsverhoging en dat de eindeloopbaanregeling wordt aangepast. Tot slot klagen de vakbonden ook bezuinigingen in de politiesector aan. Eerder was er ook al een stakingsaanzegging om agenten van de federale politie alvast tot 1 december de gelegenheid te geven om te staken om hun ongenoegen kenbaar te maken. (Belga)