"De druppel die de emmer deed overlopen, was het feit dat een buschauffeur maandag moest uitrijden met een bus waarvan het schouwingsbewijs van de technische controle al vijf dagen verlopen was. Hij vroeg die bus direct te vervangen, maar dat gebeurde pas aan het Zuidstation in Brussel. De chauffeurs eisen dat de bussen technisch in orde zijn zodat ze de reizigers op een veilige manier kunnen vervoeren", aldus Witterzeel. "Ik betreur persoonlijk dat de chauffeurs overgegaan zijn tot een spontane staking, omdat er over deze thematiek deze namiddag nog een overleg met de directie voorzien was. Anderzijds is het zo dat de problemen structureel van aard zijn. Het wagenpark in Vlaams-Brabant is sterk verouderd en de technische diensten kunnen het werk niet aan om de bussen degelijk te onderhouden en defecten tijdig te herstellen", aldus Witterzeel. Naar aanleiding van de spontane staking is het overleg met de directie vervroegd naar 10.30 uur. (MVL)

"De druppel die de emmer deed overlopen, was het feit dat een buschauffeur maandag moest uitrijden met een bus waarvan het schouwingsbewijs van de technische controle al vijf dagen verlopen was. Hij vroeg die bus direct te vervangen, maar dat gebeurde pas aan het Zuidstation in Brussel. De chauffeurs eisen dat de bussen technisch in orde zijn zodat ze de reizigers op een veilige manier kunnen vervoeren", aldus Witterzeel. "Ik betreur persoonlijk dat de chauffeurs overgegaan zijn tot een spontane staking, omdat er over deze thematiek deze namiddag nog een overleg met de directie voorzien was. Anderzijds is het zo dat de problemen structureel van aard zijn. Het wagenpark in Vlaams-Brabant is sterk verouderd en de technische diensten kunnen het werk niet aan om de bussen degelijk te onderhouden en defecten tijdig te herstellen", aldus Witterzeel. Naar aanleiding van de spontane staking is het overleg met de directie vervroegd naar 10.30 uur. (MVL)