Volgens de stafhouders wil de minister eenzijdig en zonder overleg met de Belgische advocaten onaanvaardbare wijzigingen opdringen die het fundamenteel recht op juridische bijstand in het gedrang brengen. Ze verwijzen in dat opzicht vooral naar de invoering van remgeld, wat voor vele rechtszoekenden een onaanvaardbare drempel zal vormen. De balies willen ook de financiële en administratieve verantwoordelijkheid voor het systeem niet dragen. Als minister Turtelboom het voorliggende wetsontwerp laat goedkeuren, zal dit volgens de stafhouders leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de Ordes van Advocaten en de Bureaus voor Juridische Bijstand, die zullen weigeren dit remgeld te innen. Het feit dat stagiair-advocaten - de economisch zwaksten binnen het beroep - verplicht zullen worden om vijf zaken gratis te doen, vinden ze eveneens onaanvaardbaar en die maatregel zullen ze dan ook weigeren toe te passen als het wetsontwerp wordt goedgekeurd. (Belga)

Volgens de stafhouders wil de minister eenzijdig en zonder overleg met de Belgische advocaten onaanvaardbare wijzigingen opdringen die het fundamenteel recht op juridische bijstand in het gedrang brengen. Ze verwijzen in dat opzicht vooral naar de invoering van remgeld, wat voor vele rechtszoekenden een onaanvaardbare drempel zal vormen. De balies willen ook de financiële en administratieve verantwoordelijkheid voor het systeem niet dragen. Als minister Turtelboom het voorliggende wetsontwerp laat goedkeuren, zal dit volgens de stafhouders leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de Ordes van Advocaten en de Bureaus voor Juridische Bijstand, die zullen weigeren dit remgeld te innen. Het feit dat stagiair-advocaten - de economisch zwaksten binnen het beroep - verplicht zullen worden om vijf zaken gratis te doen, vinden ze eveneens onaanvaardbaar en die maatregel zullen ze dan ook weigeren toe te passen als het wetsontwerp wordt goedgekeurd. (Belga)