Dat artikel bepaalt dat het parlement, op voorstel van de grondwettelijke raad, met een tweederdemeerderheid de president ongeschikt kan verklaren om zijn taken nog langer uit te voeren, vanwege een ernstige en langdurige ziekte. In dat geval neemt de voorzitter van het Hogerhuis 45 dagen zijn functie over. Als de ongeschiktheid van de president daarna blijft duren, wordt zijn functie vacant verklaard. De interim-procedure kan maximaal 90 dagen duren, en in die periode moeten presidentsverkiezingen worden georganiseerd. De 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika kreeg in 2013 een beroerte, en vertoonde zich sindsdien nog zelden in het openbaar. Eind februari braken in het Noord-Afrikaanse land protesten uit tegen zijn plannen om voor een vijfde ambtstermijn te gaan. In de eerste helft van maart kondigde hij aan dat de verkiezingen uitgesteld werden en dat hij geen kandidaat meer zou zijn. Zijn huidige mandaat, dat op 28 april afloopt, verlengde hij sine die. De protesten bleven ook na die aankondiging aanhouden. (Belga)

Dat artikel bepaalt dat het parlement, op voorstel van de grondwettelijke raad, met een tweederdemeerderheid de president ongeschikt kan verklaren om zijn taken nog langer uit te voeren, vanwege een ernstige en langdurige ziekte. In dat geval neemt de voorzitter van het Hogerhuis 45 dagen zijn functie over. Als de ongeschiktheid van de president daarna blijft duren, wordt zijn functie vacant verklaard. De interim-procedure kan maximaal 90 dagen duren, en in die periode moeten presidentsverkiezingen worden georganiseerd. De 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika kreeg in 2013 een beroerte, en vertoonde zich sindsdien nog zelden in het openbaar. Eind februari braken in het Noord-Afrikaanse land protesten uit tegen zijn plannen om voor een vijfde ambtstermijn te gaan. In de eerste helft van maart kondigde hij aan dat de verkiezingen uitgesteld werden en dat hij geen kandidaat meer zou zijn. Zijn huidige mandaat, dat op 28 april afloopt, verlengde hij sine die. De protesten bleven ook na die aankondiging aanhouden. (Belga)