'We dachten met de laatste, hectische jaren onder Anny De Maght wel het ergste te hebben gehad. Een jammerlijke vergissing. Eén legislatuur later moeten we vaststellen dat de Aalsterse politiek zelfs nog een versnelling hoger kon schakelen wat interne vetes, geruzie en algemeen wanbeheer betreft,' zegt een anonieme intimus van de Aalsterse gemeenteraad in het dossier gemeenteraadsverkiezingen dat deze week in Knack verschijnt.

In 2006 had de kiezer de Aalsterse politiek weinig opties geboden. Een klassieke tripartiete bleek de enige mogelijke coalitie. Dat het een gedwongen huwelijk was, viel vanaf dag één uit de monden van alle betrokkenen te noteren. Decennia aanslepende dossiers zoals het crematorium, de nieuwe evenementenhal, het nieuwe administratief centrum of de multifunctionele sporthal verzandden opnieuw in politieke spelletjes. Al die gemiste kansen en gefnuikte ambities laten grote schade na in de relaties tussen de politieke hoofdrolspelers. Journalisten die Aalsterse politici bellen, krijgen de modder aangereikt. Off the record, maar net zo goed met citaattoestemming.

Maar in 2010, toen na vier jaar ruzie niemand nog op beter hoopte, leek er toch iets te veranderen binnen het Aalsterse schepencollege. Plots geraken een aantal stadsvernieuwingsdossiers in een stroomversnelling - met als resultaat dat Aalst in het verkiezingsjaar één grote bouwwerf is geworden. Het deed het zelfvertrouwen van de politieke meerderheid zichtbaar deugd en bevorderde de samenhorigheid. Het ligt voor de hand om een verband te trekken met de politieke verschuivingen op nationaal vlak. In kanton Aalst haalde N-VA een monsterscore van 31,2 procent. Een aanwijzing dat ook in de raadzaal de kaarten wellicht anders liggen na 14 oktober.

De paarse partijen Open VLD en SP.A volgen in veel dossiers dezelfde lijn. Het zou niemand verbazen als de twee al een voorakkoord hebben. Nog voor één stem is uitgebracht, lijkt N-VA-Open VLD-SP.A bijgevolg de coalitie waarmee Aalst op 15 oktober ontwaakt. Een akkoord tussen de voormalige kartelpartners N-VA en CD&V ligt immers niet voor de hand. Daarvoor hebben lijsttrekkers Ilse Uyttersprot (CD&V) en Christoph D'Haese elkaar te veel gekoeioneerd in de gemeenteraad.

Knack gaat in het verkiezingsdossier ook in op de geschiedenis van Eendracht Aalst en Okapi Aalstar, die verweven blijkt met de daadkracht en de profileringsdrang van lokale politici. De twee volksclubs slikten recent een pijnlijk faillissement, in beide gevallen omdat er meer gefeest dan bestuurd werd. Okapi herstelde van die klap, Eendracht zoekt nog naar een nieuwe dynamiek. Beide clubs rekenen op de politiek om hun nijpende infrastructuurprobleem op te lossen. Vooral het dossier van Okapi lijkt, eindelijk, concreet: of de club al dan niet een baskethal op de Tragel krijgt, is een thema in deze verkiezingen. (JVB)

'We dachten met de laatste, hectische jaren onder Anny De Maght wel het ergste te hebben gehad. Een jammerlijke vergissing. Eén legislatuur later moeten we vaststellen dat de Aalsterse politiek zelfs nog een versnelling hoger kon schakelen wat interne vetes, geruzie en algemeen wanbeheer betreft,' zegt een anonieme intimus van de Aalsterse gemeenteraad in het dossier gemeenteraadsverkiezingen dat deze week in Knack verschijnt. In 2006 had de kiezer de Aalsterse politiek weinig opties geboden. Een klassieke tripartiete bleek de enige mogelijke coalitie. Dat het een gedwongen huwelijk was, viel vanaf dag één uit de monden van alle betrokkenen te noteren. Decennia aanslepende dossiers zoals het crematorium, de nieuwe evenementenhal, het nieuwe administratief centrum of de multifunctionele sporthal verzandden opnieuw in politieke spelletjes. Al die gemiste kansen en gefnuikte ambities laten grote schade na in de relaties tussen de politieke hoofdrolspelers. Journalisten die Aalsterse politici bellen, krijgen de modder aangereikt. Off the record, maar net zo goed met citaattoestemming. Maar in 2010, toen na vier jaar ruzie niemand nog op beter hoopte, leek er toch iets te veranderen binnen het Aalsterse schepencollege. Plots geraken een aantal stadsvernieuwingsdossiers in een stroomversnelling - met als resultaat dat Aalst in het verkiezingsjaar één grote bouwwerf is geworden. Het deed het zelfvertrouwen van de politieke meerderheid zichtbaar deugd en bevorderde de samenhorigheid. Het ligt voor de hand om een verband te trekken met de politieke verschuivingen op nationaal vlak. In kanton Aalst haalde N-VA een monsterscore van 31,2 procent. Een aanwijzing dat ook in de raadzaal de kaarten wellicht anders liggen na 14 oktober. De paarse partijen Open VLD en SP.A volgen in veel dossiers dezelfde lijn. Het zou niemand verbazen als de twee al een voorakkoord hebben. Nog voor één stem is uitgebracht, lijkt N-VA-Open VLD-SP.A bijgevolg de coalitie waarmee Aalst op 15 oktober ontwaakt. Een akkoord tussen de voormalige kartelpartners N-VA en CD&V ligt immers niet voor de hand. Daarvoor hebben lijsttrekkers Ilse Uyttersprot (CD&V) en Christoph D'Haese elkaar te veel gekoeioneerd in de gemeenteraad. Knack gaat in het verkiezingsdossier ook in op de geschiedenis van Eendracht Aalst en Okapi Aalstar, die verweven blijkt met de daadkracht en de profileringsdrang van lokale politici. De twee volksclubs slikten recent een pijnlijk faillissement, in beide gevallen omdat er meer gefeest dan bestuurd werd. Okapi herstelde van die klap, Eendracht zoekt nog naar een nieuwe dynamiek. Beide clubs rekenen op de politiek om hun nijpende infrastructuurprobleem op te lossen. Vooral het dossier van Okapi lijkt, eindelijk, concreet: of de club al dan niet een baskethal op de Tragel krijgt, is een thema in deze verkiezingen. (JVB)