Maandag wordt de heraanleg besproken in de Brusselse ministerraad. Verschillende leden van de meerderheid hebben al kritiek geuit op de plannen van Grouwels. De bevoegd minister wil dat de oude platanen gekapt worden en dat de kasseien worden vervangen door beton op de drukke Havenlaan. Actievoerder Patrick Wouters van de Actie Protectie Kasseien en Platanen denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Hij is tevreden dat 280 mensen zondagmiddag hun stem hebben uitgebracht voor het behoud van de bomen en de kasseien. Tijdens het stadsboomfeest was er ook een ludieke presentatie van "de bûûmredders" die plots werden opgeschrikt door de aankomst van de "Bûûmekapper" met zijn "grûûte Kettingzoeg". Opvallend was de aanwezigheid van verschillende Brusselse politici. Onder meer Ecolo-fractieleider in het Brussels parlement, Yaron Pesztat, Brussels schepen van Cultuur Hamza Fassi-Fihri (cdH) en de Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen!), Viviane Teitelbaum (MR) en Françoise Schepmans (MR) waren aanwezig. (ROJ)

Maandag wordt de heraanleg besproken in de Brusselse ministerraad. Verschillende leden van de meerderheid hebben al kritiek geuit op de plannen van Grouwels. De bevoegd minister wil dat de oude platanen gekapt worden en dat de kasseien worden vervangen door beton op de drukke Havenlaan. Actievoerder Patrick Wouters van de Actie Protectie Kasseien en Platanen denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Hij is tevreden dat 280 mensen zondagmiddag hun stem hebben uitgebracht voor het behoud van de bomen en de kasseien. Tijdens het stadsboomfeest was er ook een ludieke presentatie van "de bûûmredders" die plots werden opgeschrikt door de aankomst van de "Bûûmekapper" met zijn "grûûte Kettingzoeg". Opvallend was de aanwezigheid van verschillende Brusselse politici. Onder meer Ecolo-fractieleider in het Brussels parlement, Yaron Pesztat, Brussels schepen van Cultuur Hamza Fassi-Fihri (cdH) en de Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen!), Viviane Teitelbaum (MR) en Françoise Schepmans (MR) waren aanwezig. (ROJ)