"We benadrukken in de brief dat er geen reden tot ongerustheid en paniek is en dat men verder alle niet-zieke leerlingen naar school mag blijven sturen. Als leerlingen ziektesymptomen vertonen, moet men hierover telefonisch de huisarts contacteren. De situatie is onder controle. Alle schooldirecties volgen de richtlijnen van de overheid goed op. Ze nemen de gevraagde preventieve maatregelen en verspreiden hierover de nodige communicatie", aldus Partyka. De Tiense burgemeester staat ook achter de beslissing van het Atheneum om ondanks het geval van besmetting de school gewoon open te houden. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid voert op dit ogenblik een onderzoek uit bij alle leerlingen met wie de 17-jarige contact heeft gehad", aldus Partyka. Het Agentschap vraagt hen onder meer dat ze gedurende 14 dagen 's morgens en 's avonds hun temperatuur opmeten en een arts contacteren zodra ze koorts zouden vaststellen. (Belga)

"We benadrukken in de brief dat er geen reden tot ongerustheid en paniek is en dat men verder alle niet-zieke leerlingen naar school mag blijven sturen. Als leerlingen ziektesymptomen vertonen, moet men hierover telefonisch de huisarts contacteren. De situatie is onder controle. Alle schooldirecties volgen de richtlijnen van de overheid goed op. Ze nemen de gevraagde preventieve maatregelen en verspreiden hierover de nodige communicatie", aldus Partyka. De Tiense burgemeester staat ook achter de beslissing van het Atheneum om ondanks het geval van besmetting de school gewoon open te houden. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid voert op dit ogenblik een onderzoek uit bij alle leerlingen met wie de 17-jarige contact heeft gehad", aldus Partyka. Het Agentschap vraagt hen onder meer dat ze gedurende 14 dagen 's morgens en 's avonds hun temperatuur opmeten en een arts contacteren zodra ze koorts zouden vaststellen. (Belga)