Sinds enkele maanden heeft de stad Mechelen te maken met bedelarij, een problematiek die voordien zelden of nooit opdook in het straatbeeld. Bij controles door de politie blijkt dat de meeste bedelaars geen adres of verblijfplaats in de stad hebben en dus uit andere regio's naar Mechelen afzakken om te bedelen. Vaak wordt vermoed dat de bedelaars deel uitmaken van een grote bende en daar zelf soms slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel van zijn. Vanuit verschillende bevoegdheden werd in Mechelen een actieplan uitgewerkt. "We willen de bedelaars zelf niet straffen maar onderzoeken hoe we hen kunnen helpen", zegt Koen Anciaux, voorzitter van Sociaal Huis Mechelen. "We zullen hen begeleiden naar het OCMW, in geval van niet-Mechelaars naar het bevoegde OCMW en zorgen dat ze geholpen worden. We laten ze niet zomaar op de grond zitten maar willen ingrijpen." Ook op wetgevend niveau wordt ingegrepen. De huidige politieverordening krijgt een passage bij die in sommige straten in het centrum en aan de ingang van winkelketens bedelen totaal verbiedt. "Bedelaars krijgen een boete van 1 euro, daarmee straffen we de echte sukkelaars niet. Bij vermoeden van bendevorming worden ze doorverwezen naar het parket. Zo hopen we die bendes in kaart te brengen en te kunnen vervolgen", vervolgt schepen voor Diversiteit Marc Hendrickx. Mechelen kiest daarmee voor een ontradende en curatieve aanpak, luidt het. (Belga)

Sinds enkele maanden heeft de stad Mechelen te maken met bedelarij, een problematiek die voordien zelden of nooit opdook in het straatbeeld. Bij controles door de politie blijkt dat de meeste bedelaars geen adres of verblijfplaats in de stad hebben en dus uit andere regio's naar Mechelen afzakken om te bedelen. Vaak wordt vermoed dat de bedelaars deel uitmaken van een grote bende en daar zelf soms slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel van zijn. Vanuit verschillende bevoegdheden werd in Mechelen een actieplan uitgewerkt. "We willen de bedelaars zelf niet straffen maar onderzoeken hoe we hen kunnen helpen", zegt Koen Anciaux, voorzitter van Sociaal Huis Mechelen. "We zullen hen begeleiden naar het OCMW, in geval van niet-Mechelaars naar het bevoegde OCMW en zorgen dat ze geholpen worden. We laten ze niet zomaar op de grond zitten maar willen ingrijpen." Ook op wetgevend niveau wordt ingegrepen. De huidige politieverordening krijgt een passage bij die in sommige straten in het centrum en aan de ingang van winkelketens bedelen totaal verbiedt. "Bedelaars krijgen een boete van 1 euro, daarmee straffen we de echte sukkelaars niet. Bij vermoeden van bendevorming worden ze doorverwezen naar het parket. Zo hopen we die bendes in kaart te brengen en te kunnen vervolgen", vervolgt schepen voor Diversiteit Marc Hendrickx. Mechelen kiest daarmee voor een ontradende en curatieve aanpak, luidt het. (Belga)