Schepen Carl Devlies (CD&V) stelde dat het verkoopsaanbod voor Leuven een kans was om met gerichte tarieven haar mobiliteitsvisie te kunnen realiseren, waarbij de stad meer auto's in randparkings onderbrengt en zo de binnenstad ontlast. Hij wees er ook op dat de aankoopprijs die Leuven bedong, ruim onder de schattingsprijs van 10,7 miljoen euro bleef, wat overeenkomt met 11.000 euro per parkeerplaats. Devlies stelde dat de gemiddelde bezetting van 600 tot 800 wagens per dag niet zo slecht is en in de toekomst zeker nog zal stijgen, als onder meer de resterende bouwplannen van de Vaartkom gerealiseerd zullen zijn. De oppositie had felle kritiek op de aankoop. Zo stelde Kris Bovin (N-VA) dat de parking vier jaar na de opening nog steeds verlieslatend is en het stadsbestuur geen visie heeft om het tij te keren. Thomas Van Oppens (Groen) stelde dat Leuven nog te veel betaalde voor deze verlieslatende parking. Verwijzend naar het gebrek aan initiatieven die de stad de afgelopen jaren nam om meer bezoekers te lokken naar de parking, zei Rik Daems (Open Vld) dat hij vreest dat de stad hier veel aan zal verliezen. Daems herhaalde ook zijn stelling dat Leuven voor een stuk OCMW-geld gebruikte om de parking aan te kopen. Deze aantijging werd formeel ontkend door Carl Devlies, die ook schepen van Financiën is. Volgens Devlies krijgt het OCMW alle middelen die het nodig acht voor zijn werking. "Als er overschotten zijn op vorderingen van het OCMW die theoretisch mogelijk zijn, worden die weer afgeroomd om te vermijden dat die zouden aangroeien." Ook burgemeester Louis Tobback toonde zich bijzonder verbolgen over de insinuatie van Daems dat er OCMW-geld gebruikt zou zijn om de parking aan te kopen. (Belga)

Schepen Carl Devlies (CD&V) stelde dat het verkoopsaanbod voor Leuven een kans was om met gerichte tarieven haar mobiliteitsvisie te kunnen realiseren, waarbij de stad meer auto's in randparkings onderbrengt en zo de binnenstad ontlast. Hij wees er ook op dat de aankoopprijs die Leuven bedong, ruim onder de schattingsprijs van 10,7 miljoen euro bleef, wat overeenkomt met 11.000 euro per parkeerplaats. Devlies stelde dat de gemiddelde bezetting van 600 tot 800 wagens per dag niet zo slecht is en in de toekomst zeker nog zal stijgen, als onder meer de resterende bouwplannen van de Vaartkom gerealiseerd zullen zijn. De oppositie had felle kritiek op de aankoop. Zo stelde Kris Bovin (N-VA) dat de parking vier jaar na de opening nog steeds verlieslatend is en het stadsbestuur geen visie heeft om het tij te keren. Thomas Van Oppens (Groen) stelde dat Leuven nog te veel betaalde voor deze verlieslatende parking. Verwijzend naar het gebrek aan initiatieven die de stad de afgelopen jaren nam om meer bezoekers te lokken naar de parking, zei Rik Daems (Open Vld) dat hij vreest dat de stad hier veel aan zal verliezen. Daems herhaalde ook zijn stelling dat Leuven voor een stuk OCMW-geld gebruikte om de parking aan te kopen. Deze aantijging werd formeel ontkend door Carl Devlies, die ook schepen van Financiën is. Volgens Devlies krijgt het OCMW alle middelen die het nodig acht voor zijn werking. "Als er overschotten zijn op vorderingen van het OCMW die theoretisch mogelijk zijn, worden die weer afgeroomd om te vermijden dat die zouden aangroeien." Ook burgemeester Louis Tobback toonde zich bijzonder verbolgen over de insinuatie van Daems dat er OCMW-geld gebruikt zou zijn om de parking aan te kopen. (Belga)