De gouverneur wijst erop dat de strategische nota van het meerjarenplan van de stad en het OCMW alleen de titels van de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat. "Bij gebrek aan een bijkomende omschrijving krijgen de raadsleden weinig informatie over de concrete realisatie van het prioritaire beleid", schrijft waarnemend provinciegouverneur Michel Cornelis. In het meerjarenplan nemen de geraamde financiële schulden van de stad exponentieel toe van 114 naar 434 miljoen euro. "Dergelijke stijging zet de financiële toestand steeds meer onder druk", staat te lezen in de doorlichting. Ook de berekening van de autofinancieringsmarge vraagt om verduidelijking. "De gouverneur keurt de Leuvense begroting af wegens een te hoge stijging van de schuldgraad en onduidelijkheid van de cijfers", zegt Parys. "Net als wij op de gemeenteraad maakt hij zich zorgen over de schuld die tot 434 miljoen stijgt. Ook het feit dat de begroting veel te vaag is met alleen titels maar geen doelstellingen komt op kritiek van de gouverneur te staan." "Bovendien weet de gouverneur nog niet dat het stadsbestuur zelf zegt dat de inkomsten van 8 miljoen euro uit boetes onzeker zijn en 5 miljoen euro uit de onroerende voorheffing zogezegd niet wil innen", stelt Parys. De vaststellingen van het nazicht van het beleidsrapport moeten voorgelegd worden tijdens de volgende gemeenteraad. (Belga)

De gouverneur wijst erop dat de strategische nota van het meerjarenplan van de stad en het OCMW alleen de titels van de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat. "Bij gebrek aan een bijkomende omschrijving krijgen de raadsleden weinig informatie over de concrete realisatie van het prioritaire beleid", schrijft waarnemend provinciegouverneur Michel Cornelis. In het meerjarenplan nemen de geraamde financiële schulden van de stad exponentieel toe van 114 naar 434 miljoen euro. "Dergelijke stijging zet de financiële toestand steeds meer onder druk", staat te lezen in de doorlichting. Ook de berekening van de autofinancieringsmarge vraagt om verduidelijking. "De gouverneur keurt de Leuvense begroting af wegens een te hoge stijging van de schuldgraad en onduidelijkheid van de cijfers", zegt Parys. "Net als wij op de gemeenteraad maakt hij zich zorgen over de schuld die tot 434 miljoen stijgt. Ook het feit dat de begroting veel te vaag is met alleen titels maar geen doelstellingen komt op kritiek van de gouverneur te staan." "Bovendien weet de gouverneur nog niet dat het stadsbestuur zelf zegt dat de inkomsten van 8 miljoen euro uit boetes onzeker zijn en 5 miljoen euro uit de onroerende voorheffing zogezegd niet wil innen", stelt Parys. De vaststellingen van het nazicht van het beleidsrapport moeten voorgelegd worden tijdens de volgende gemeenteraad. (Belga)