De stadsinrichting heeft vandaag nog steeds niet genoeg aandacht voor de vrouwelijke gebruiker. Te vaak is de gemiddelde gebruiker van de openbare ruimte nog een man, tussen de 30 en 40 jaar, met een koopkracht boven het gemiddelde. De motie beoogt om de verschillen die er nog zijn in het gebruik van de openbare ruimte weg te werken. "Maatregelen die specifiek ten behoeve van vrouwen doorgevoerd worden, komen onrechtstreeks ook ten voordele van andere doelgroepen die dezelfde moeilijkheden of ervaringen ondervinden in de publieke ruimte", staat verduidelijkt in de motie. In de motie zijn meerdere ingrepen opgenomen die vrouwen meer welkom wil heten in de openbare ruimte. Publieke toiletten voor vrouwen, de vervrouwelijking van de openbare ruimte via namen van straten, pleinen of scholen, zones die als gevaarlijk en onveilig worden gezien identificeren en aanpakken via slimme verlichting of horecazaken aanmoedigen om borstvoeding openlijk toe te laten in hun zaak, zijn enkele van de voorbeelden. (Belga)

De stadsinrichting heeft vandaag nog steeds niet genoeg aandacht voor de vrouwelijke gebruiker. Te vaak is de gemiddelde gebruiker van de openbare ruimte nog een man, tussen de 30 en 40 jaar, met een koopkracht boven het gemiddelde. De motie beoogt om de verschillen die er nog zijn in het gebruik van de openbare ruimte weg te werken. "Maatregelen die specifiek ten behoeve van vrouwen doorgevoerd worden, komen onrechtstreeks ook ten voordele van andere doelgroepen die dezelfde moeilijkheden of ervaringen ondervinden in de publieke ruimte", staat verduidelijkt in de motie. In de motie zijn meerdere ingrepen opgenomen die vrouwen meer welkom wil heten in de openbare ruimte. Publieke toiletten voor vrouwen, de vervrouwelijking van de openbare ruimte via namen van straten, pleinen of scholen, zones die als gevaarlijk en onveilig worden gezien identificeren en aanpakken via slimme verlichting of horecazaken aanmoedigen om borstvoeding openlijk toe te laten in hun zaak, zijn enkele van de voorbeelden. (Belga)