In 2018 stijgen de gebudgetteerde uitgaven met 3,2 procent en zo komen de gewone uitgaven neer op 803 miljoen euro met een boni van 90 miljoen. De grootste evenwichtsoefening is daarbij het in balans houden van de personeelskosten van de meer dan 8.000 werknemers van de stad Brussel. De personeelsuitgaven zijn met 390 miljoen dit jaar opnieuw bijna goed voor de helft van de totale uitgaven.

De rellen van afgelopen week in het centrum van de hoofdstad hebben aangetoond dat veiligheid en preventie een prioriteit blijven. De vzw BRAVVO ziet haar dotatie met 11 procent stijgen naar 9 miljoen en voorziet daarmee in de oprichting van een tweede nachtploeg van Gemeenschapswachten. 'Hun aanwezigheid wordt erg geapprecieerd en geeft ons veel input over wat er zich in de wijken afspeelt', zegt burgemeester Philippe Close (PS).

Daarnaast worden er ook nog een vijftigtal bijkomende politiemensen verwacht. Binnen de 256,7 miljoen euro aan overdrachtsuitgaven is bijna de helft, 115,4 miljoen euro, bestemd voor de dotatie aan de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en meer dan een kwart, 71,3 miljoen euro, voor het OCMW.

De dotatie van het OCMW werd met bijna 4 procent verhoogd. Na het Samusocial-schandaal beloofde burgemeester Close ook te werken aan het goed beheer en de hervorming van de stad Brussel en haar structuren. Er is een budget van 200.000 euro vrijgemaakt voor de nota van goed beheer om zo de beheerscontracten tot een goed einde te brengen.

De investeringen in de sociale en onderwijssector gaan ook verder. De stad Brussel blijft van kinderopvang en scholen een prioriteit maken en voorziet daarvoor 52,5 miljoen euro uitgaven in de gewone begroting. Het moderniseringsplan van de rusthuizen wordt ook voortgezet.

Na de aanslagen in 2016 was 2017 een jaar van heropleving voor de stad Brussel. Eerste schepen Alain Courtois gelooft dat de nabijheidspolitiek van het college zijn vruchten heeft afgeworpen. 'Brussel functioneert wel. Ondanks alle problemen hebben we enorm geïnvesteerd in handelsinfrastructuur, onderwijs en het wegnemen van de druk bij de Brusselaars.

We zijn in alle wijken, ook de moeilijke, want onze politiek staat dicht bij zijn burgers', aldus Courtois. In de begroting van 2018 is bovendien geen enkele nieuwe belasting voorzien. In overeenstemming met de regionale politiek houdt de stad haar aanslagvoet van de personenbelasting op 6 procent.

In 2018 stijgen de gebudgetteerde uitgaven met 3,2 procent en zo komen de gewone uitgaven neer op 803 miljoen euro met een boni van 90 miljoen. De grootste evenwichtsoefening is daarbij het in balans houden van de personeelskosten van de meer dan 8.000 werknemers van de stad Brussel. De personeelsuitgaven zijn met 390 miljoen dit jaar opnieuw bijna goed voor de helft van de totale uitgaven. De rellen van afgelopen week in het centrum van de hoofdstad hebben aangetoond dat veiligheid en preventie een prioriteit blijven. De vzw BRAVVO ziet haar dotatie met 11 procent stijgen naar 9 miljoen en voorziet daarmee in de oprichting van een tweede nachtploeg van Gemeenschapswachten. 'Hun aanwezigheid wordt erg geapprecieerd en geeft ons veel input over wat er zich in de wijken afspeelt', zegt burgemeester Philippe Close (PS). Daarnaast worden er ook nog een vijftigtal bijkomende politiemensen verwacht. Binnen de 256,7 miljoen euro aan overdrachtsuitgaven is bijna de helft, 115,4 miljoen euro, bestemd voor de dotatie aan de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en meer dan een kwart, 71,3 miljoen euro, voor het OCMW. De dotatie van het OCMW werd met bijna 4 procent verhoogd. Na het Samusocial-schandaal beloofde burgemeester Close ook te werken aan het goed beheer en de hervorming van de stad Brussel en haar structuren. Er is een budget van 200.000 euro vrijgemaakt voor de nota van goed beheer om zo de beheerscontracten tot een goed einde te brengen. De investeringen in de sociale en onderwijssector gaan ook verder. De stad Brussel blijft van kinderopvang en scholen een prioriteit maken en voorziet daarvoor 52,5 miljoen euro uitgaven in de gewone begroting. Het moderniseringsplan van de rusthuizen wordt ook voortgezet.Na de aanslagen in 2016 was 2017 een jaar van heropleving voor de stad Brussel. Eerste schepen Alain Courtois gelooft dat de nabijheidspolitiek van het college zijn vruchten heeft afgeworpen. 'Brussel functioneert wel. Ondanks alle problemen hebben we enorm geïnvesteerd in handelsinfrastructuur, onderwijs en het wegnemen van de druk bij de Brusselaars. We zijn in alle wijken, ook de moeilijke, want onze politiek staat dicht bij zijn burgers', aldus Courtois. In de begroting van 2018 is bovendien geen enkele nieuwe belasting voorzien. In overeenstemming met de regionale politiek houdt de stad haar aanslagvoet van de personenbelasting op 6 procent.