De begroting in evenwicht van Brussel-stad presenteert zich met 852.640.229,70 euro aan uitgaven aan de ene kant en 852.735.896,83 euro aan inkomsten aan de andere kant. In totaal stijgen de begrote uitgaven in 2020 met 2,3 procent ten opzichte van de begroting van 2019. Net zoals in de voorgaande jaren, omvatten de uitgaven voor personeel net niet de helft van het budget, ofwel meer dan 400 miljoen euro. "De begroting 2020 voorziet een uitbreiding van het personeelsbe­stand van verschillende diensten om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van onze burgers. De Stad Brussel is met meer dan 9.000 werknemers de tweede grootste werkgever van het Brussels Gewest", verduidelijkt burgemeester Close. Binnen de overdrachtsuitgaven krijgen de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene (118 miljoen euro) en het OCMW (76 miljoen euro) de belangrijkste toelagen. Een belangrijk deel van de uitgaven gaan ook naar de digitalisering van de diensten van de stad met het oog op de verhuis naar het nieuwe administratieve gebouw Brucity. Het parkeerbeleid wordt verder gemoderniseerd met een uitbreiding van de scan-cars. (Belga)

De begroting in evenwicht van Brussel-stad presenteert zich met 852.640.229,70 euro aan uitgaven aan de ene kant en 852.735.896,83 euro aan inkomsten aan de andere kant. In totaal stijgen de begrote uitgaven in 2020 met 2,3 procent ten opzichte van de begroting van 2019. Net zoals in de voorgaande jaren, omvatten de uitgaven voor personeel net niet de helft van het budget, ofwel meer dan 400 miljoen euro. "De begroting 2020 voorziet een uitbreiding van het personeelsbe­stand van verschillende diensten om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van onze burgers. De Stad Brussel is met meer dan 9.000 werknemers de tweede grootste werkgever van het Brussels Gewest", verduidelijkt burgemeester Close. Binnen de overdrachtsuitgaven krijgen de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene (118 miljoen euro) en het OCMW (76 miljoen euro) de belangrijkste toelagen. Een belangrijk deel van de uitgaven gaan ook naar de digitalisering van de diensten van de stad met het oog op de verhuis naar het nieuwe administratieve gebouw Brucity. Het parkeerbeleid wordt verder gemoderniseerd met een uitbreiding van de scan-cars. (Belga)