De bouwaanvraag voor de heraanleg van het Koningsplein werd in 2018 ingediend door bouwheer Beliris. Een overlegcommissie gaf een positief advies, maar koppelde daar enkele voorwaarden aan. De vergunnende overheid vond dat de auto te veel ruimte innam op het Koningsplein en dus werd aan Beliris gevraagd om nieuwe verbeterde plannen in te dienen. Die plannen heeft de stad Brussel nu goedgekeurd. Het nieuwe ontwerp voorziet een voetgangerszone die tot 80 procent van het Koningsplein zal innemen. Bovendien wordt het plein geen rondpunt meer, maar wel een kruispunt met een beperkte strook voor auto's. De rijweg zal gedeeld worden door auto's en trams, waarbij de trams voorrang krijgen. Het standbeeld van Godfried van Bouillon in het midden van het Koningsplein krijgt een opwaardering. "Vandaag hebben auto's vrij spel op het plein, wat leidt tot chaos voor de zachte weggebruiker. Door het autoverkeer sterk af te bakenen, komt er een zee aan ruimte vrij. Na de heraanleg wordt het veel eenvoudiger om op het plein te verblijven en van de patrimoniale pracht te genieten", stelt schepen Persoons. Voor de vergunningsaanvraag van het gewijzigde ontwerp zal Beliris opnieuw een openbaar onderzoek houden. (Belga)

De bouwaanvraag voor de heraanleg van het Koningsplein werd in 2018 ingediend door bouwheer Beliris. Een overlegcommissie gaf een positief advies, maar koppelde daar enkele voorwaarden aan. De vergunnende overheid vond dat de auto te veel ruimte innam op het Koningsplein en dus werd aan Beliris gevraagd om nieuwe verbeterde plannen in te dienen. Die plannen heeft de stad Brussel nu goedgekeurd. Het nieuwe ontwerp voorziet een voetgangerszone die tot 80 procent van het Koningsplein zal innemen. Bovendien wordt het plein geen rondpunt meer, maar wel een kruispunt met een beperkte strook voor auto's. De rijweg zal gedeeld worden door auto's en trams, waarbij de trams voorrang krijgen. Het standbeeld van Godfried van Bouillon in het midden van het Koningsplein krijgt een opwaardering. "Vandaag hebben auto's vrij spel op het plein, wat leidt tot chaos voor de zachte weggebruiker. Door het autoverkeer sterk af te bakenen, komt er een zee aan ruimte vrij. Na de heraanleg wordt het veel eenvoudiger om op het plein te verblijven en van de patrimoniale pracht te genieten", stelt schepen Persoons. Voor de vergunningsaanvraag van het gewijzigde ontwerp zal Beliris opnieuw een openbaar onderzoek houden. (Belga)