Van de 829 miljoen euro aan geplande uitgaven is bijna de helft (48,9%) bestemd voor het dekken van personeelskosten. Het OCMW en de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgen 31,9 procent van het stadsbudget. Het OCMW krijgt ongeveer twee procent meer dan vorig jaar. Dat is hoofdzakelijk om de gestegen sociale uitgaven te bekostigen, maar ook om de indexering van de salarissen van het personeel te kunnen betalen. Het geld dat naar de lokale politie gaat, moet onder meer de aanwerving van negentig nieuwe agenten helpen bekostigen. Voor schoolse en buitenschoolse kinderopvang - een prioriteit, luidde het donderdag op de persconferentie van burgemeester Philippe Close (PS) en zijn belangrijkste schepenen - maakt Brussel 55,7 miljoen euro vrij. Het nieuwe stadsbestuur zet ook een eerste 'wijkraad' op de sporen, die over een eigen budget zal beschikken om zelf initiatieven te bekostigen, en maakt geld vrij voor nog andere burgerschapsprojecten. Dit stond hoog op het verlanglijstje van de groene coalitiepartners. Voor de isolatie van sociale woningen in beheer van de stad wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt. Brussel hoopt tegen 2024 op die manier duizend woningen te renoveren. Het budget voor de installatie van zonnepanelen op het dak van gemeentegebouwen zal worden verdubbeld. In vergelijking met de begroting 2018 stijgen ook de inkomsten met iets meer dan 2 procent. Dit kan grotendeels worden verklaard door de stijgende inkomsten uit de roerende voorheffing, maar ook door meerinkomsten uit de personenbelasting en de verkeersbelasting. (Belga)

Van de 829 miljoen euro aan geplande uitgaven is bijna de helft (48,9%) bestemd voor het dekken van personeelskosten. Het OCMW en de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgen 31,9 procent van het stadsbudget. Het OCMW krijgt ongeveer twee procent meer dan vorig jaar. Dat is hoofdzakelijk om de gestegen sociale uitgaven te bekostigen, maar ook om de indexering van de salarissen van het personeel te kunnen betalen. Het geld dat naar de lokale politie gaat, moet onder meer de aanwerving van negentig nieuwe agenten helpen bekostigen. Voor schoolse en buitenschoolse kinderopvang - een prioriteit, luidde het donderdag op de persconferentie van burgemeester Philippe Close (PS) en zijn belangrijkste schepenen - maakt Brussel 55,7 miljoen euro vrij. Het nieuwe stadsbestuur zet ook een eerste 'wijkraad' op de sporen, die over een eigen budget zal beschikken om zelf initiatieven te bekostigen, en maakt geld vrij voor nog andere burgerschapsprojecten. Dit stond hoog op het verlanglijstje van de groene coalitiepartners. Voor de isolatie van sociale woningen in beheer van de stad wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt. Brussel hoopt tegen 2024 op die manier duizend woningen te renoveren. Het budget voor de installatie van zonnepanelen op het dak van gemeentegebouwen zal worden verdubbeld. In vergelijking met de begroting 2018 stijgen ook de inkomsten met iets meer dan 2 procent. Dit kan grotendeels worden verklaard door de stijgende inkomsten uit de roerende voorheffing, maar ook door meerinkomsten uit de personenbelasting en de verkeersbelasting. (Belga)