"Het probleem is dat steeds meer gemeentebesturen hun personeel niet meer vast statutair maar contractueel benoemen, zoals in de privésector", legt Mondelaers uit. "Daardoor dragen steeds minder vastbenoemde personeelsleden bij in de pensioenkosten van het statutair personeel. Dit heeft tot rampzalig gevolg dat op enkele jaren tijd hun pensioenbijdragen zullen stijgen van 27,5 pct tot meer dan 40 pct op de brutoweddes. En wij moeten dat oplossen." Nog volgens Mondelaers worden er permanent meer pensioenen uitbetaald dan er geld in de pensioenkassen zit. "De mensen gaan vroeger dan gepland met pensioen en de opbrengst van de fondsen is lager dan vooropgesteld. Bovendien wordt het pensioenbedrag van de statutairen berekend op de beste vijf jaren van de loopbaan, en niet op de wedde over de hele carrière." De lokale besturen hadden gehoopt dat de pensioenwet-Daerden uit het najaar van 2011 een oplossing zou bieden voor dit steeds nijpender probleem. "Het tegendeel is waar. De gezonde pensioenkassen zullen moeten opdraaien voor zij die virtueel failliet zijn. Wij leggen ons niet neer bij deze onrechtvaardige regeling en hebben de vernietiging aangevraagd bij het Grondwettelijk Hof." (MUA)

"Het probleem is dat steeds meer gemeentebesturen hun personeel niet meer vast statutair maar contractueel benoemen, zoals in de privésector", legt Mondelaers uit. "Daardoor dragen steeds minder vastbenoemde personeelsleden bij in de pensioenkosten van het statutair personeel. Dit heeft tot rampzalig gevolg dat op enkele jaren tijd hun pensioenbijdragen zullen stijgen van 27,5 pct tot meer dan 40 pct op de brutoweddes. En wij moeten dat oplossen." Nog volgens Mondelaers worden er permanent meer pensioenen uitbetaald dan er geld in de pensioenkassen zit. "De mensen gaan vroeger dan gepland met pensioen en de opbrengst van de fondsen is lager dan vooropgesteld. Bovendien wordt het pensioenbedrag van de statutairen berekend op de beste vijf jaren van de loopbaan, en niet op de wedde over de hele carrière." De lokale besturen hadden gehoopt dat de pensioenwet-Daerden uit het najaar van 2011 een oplossing zou bieden voor dit steeds nijpender probleem. "Het tegendeel is waar. De gezonde pensioenkassen zullen moeten opdraaien voor zij die virtueel failliet zijn. Wij leggen ons niet neer bij deze onrechtvaardige regeling en hebben de vernietiging aangevraagd bij het Grondwettelijk Hof." (MUA)