Het Urban Center huisvest momenteel ook Kras Jeugdwerk als hoofdgebruiker en dat blijft volgens de stad gewoon zo. Kras zal bovendien een extra aanbod voorzien op het vlak van welzijn en om zich open te stellen als studeerlocatie. De stad zal daarover afspraken maken met de vzw. Een derde compensatie voor het wegvallen van LGU op korte termijn wordt het maximaal ter beschikking stellen van de infrastructuur aan burgers en organisaties die aan jongerenwerking willen doen. Op langere termijn zoekt de stad een nieuwe hoofdgebruiker naast Kras om net als voorganger LGU een aanbod vanuit urban culture te voorzien. Dat zal gebeuren via een open oproep. "De bedoeling is dat het aanbod zich duidelijk onderscheidt van het klassieke jeugdwelzijnsaanbod", klinkt het. "Kinderen en jongeren moeten zo de kans krijgen om kennis te maken met verschillende disciplines binnen urban culture. In functie van hun zelfontplooiing moet daarbij de link worden gelegd met andere levensdomeinen." De stad wil voortaan wel zelf het beheer van het gebouw in handen houden. (Belga)

Het Urban Center huisvest momenteel ook Kras Jeugdwerk als hoofdgebruiker en dat blijft volgens de stad gewoon zo. Kras zal bovendien een extra aanbod voorzien op het vlak van welzijn en om zich open te stellen als studeerlocatie. De stad zal daarover afspraken maken met de vzw. Een derde compensatie voor het wegvallen van LGU op korte termijn wordt het maximaal ter beschikking stellen van de infrastructuur aan burgers en organisaties die aan jongerenwerking willen doen. Op langere termijn zoekt de stad een nieuwe hoofdgebruiker naast Kras om net als voorganger LGU een aanbod vanuit urban culture te voorzien. Dat zal gebeuren via een open oproep. "De bedoeling is dat het aanbod zich duidelijk onderscheidt van het klassieke jeugdwelzijnsaanbod", klinkt het. "Kinderen en jongeren moeten zo de kans krijgen om kennis te maken met verschillende disciplines binnen urban culture. In functie van hun zelfontplooiing moet daarbij de link worden gelegd met andere levensdomeinen." De stad wil voortaan wel zelf het beheer van het gebouw in handen houden. (Belga)