De huidige afsprakennota's worden met onmiddellijke ingang beëindigd en de erkenning van de vzw als professionele jeugdwerkpartner wordt ingetrokken, zegt de stad. Het college besliste ook om zich burgerlijke partij te stellen in het strafrechtelijk onderzoek. (Belga)

De huidige afsprakennota's worden met onmiddellijke ingang beëindigd en de erkenning van de vzw als professionele jeugdwerkpartner wordt ingetrokken, zegt de stad. Het college besliste ook om zich burgerlijke partij te stellen in het strafrechtelijk onderzoek. (Belga)