De meeste van de aanvullende lokale maatregelen die vanaf 1 september gelden op het grondgebied van de stad Antwerpen werden eerder al eens ingevoerd, bijvoorbeeld voor de provinciale maatregelen van kracht waren. Het gaat bijvoorbeeld om de verplichting om steeds een mond-neusmasker bij te hebben op het openbaar domein voor wie 12 jaar of ouder is. Dat masker moet je in Antwerpen ook effectief dragen in publiek toegankelijke gebouwen, in het openbaar vervoer (en op de perrons) en in winkels, zoals ook de federale overheid oplegt, maar eveneens in containerparken en op drukke plaatsen in de openbare ruimte waar niet voortdurend 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Verder blijft in de stad Antwerpen de verkoop van alcohol voor meeneemgebruik verboden tussen 22 uur en 6 uur en blijft ook het gebruik van een waterpijp en het gezamenlijk gebruik van voedsel, drank of tabak in de openbare ruimte en in publiek toegankelijke inrichtingen verboden. Feestzalen mogen wel weer open, maar slechts tot 1 uur 's nachts. "Ondanks de neerwaartse trend van het aantal besmettingen blijft het coronavirus circuleren en is het risico op besmetting nog steeds reëel", stelt de stad dinsdag. "Omwille van de specifieke stedelijke context, en om de veiligheid en gezondheid van iedereen in Antwerpen zo goed mogelijk te waarborgen, acht de burgemeester het aangewezen om bepaalde, aanvullende maatregelen op te leggen, bovenop de geldende maatregelen van de hogere overheden." (Belga)

De meeste van de aanvullende lokale maatregelen die vanaf 1 september gelden op het grondgebied van de stad Antwerpen werden eerder al eens ingevoerd, bijvoorbeeld voor de provinciale maatregelen van kracht waren. Het gaat bijvoorbeeld om de verplichting om steeds een mond-neusmasker bij te hebben op het openbaar domein voor wie 12 jaar of ouder is. Dat masker moet je in Antwerpen ook effectief dragen in publiek toegankelijke gebouwen, in het openbaar vervoer (en op de perrons) en in winkels, zoals ook de federale overheid oplegt, maar eveneens in containerparken en op drukke plaatsen in de openbare ruimte waar niet voortdurend 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Verder blijft in de stad Antwerpen de verkoop van alcohol voor meeneemgebruik verboden tussen 22 uur en 6 uur en blijft ook het gebruik van een waterpijp en het gezamenlijk gebruik van voedsel, drank of tabak in de openbare ruimte en in publiek toegankelijke inrichtingen verboden. Feestzalen mogen wel weer open, maar slechts tot 1 uur 's nachts. "Ondanks de neerwaartse trend van het aantal besmettingen blijft het coronavirus circuleren en is het risico op besmetting nog steeds reëel", stelt de stad dinsdag. "Omwille van de specifieke stedelijke context, en om de veiligheid en gezondheid van iedereen in Antwerpen zo goed mogelijk te waarborgen, acht de burgemeester het aangewezen om bepaalde, aanvullende maatregelen op te leggen, bovenop de geldende maatregelen van de hogere overheden." (Belga)