Het Antwerpse stadsbestuur heeft een akkoord gevonden over een meerjarenplanning voor de periode 2020-2025, zeg maar de financiële vertaling van het vorig jaar gesloten bestuursakkoord "De Grote Verbinding". Er is ruimte voorzien voor iets meer dan 2 miljard euro aan investeringen - een record en 26 procent meer dan tijdens de vorige legislatuur - en 9,7 miljard euro aan recurrente middelen (voor exploitatie-uitgaven).

Sinds het wegwerken van de historische schuldenberg tijdens de voorbije legislaturen heeft Antwerpen weer wat meer financiële ademruimte, maar de stad mag ook het Vlaamse regeerakkoord danken: Vlaanderen neemt de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen in de pensioenfactuur over en voor Antwerpen komt dat neer op maar liefst 350 miljoen euro. 'Het pensioenspook is daarmee niet verdwenen, maar je hoort mij niet klagen', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA), die zelf kan uitpakken met voorziene middelen voor stadsmariniers, politiedrones, het in aanbouw zijnde nieuwe mastergebouw van de politie, een nieuwe kazerne Zuid voor de brandweer en een verdere uitbreiding van het (ANPR-)cameranetwerk.

Andere blikvangers zijn onder meer de restauratie en herbestemming van Het Steen, de renovatie van het Mayer van den Berghmuseum, gezonde maaltijden in de basisschool en de verdere heraanleg van de Scheldekaaien.

Sociale woningen

Het was ook uitkijken of coalitiepartner SP.A de binnengehaalde ambities van het bestuursakkoord rond onderwijs, sociaal beleid en gelijke kansen zou kunnen doortrekken in de meerjarenplanning. Volgens de SP.A-schepenen is dat wel degelijk het geval. Er gaat 40 miljoen euro naar de uitrol van gezonde maaltijden in de basisschool, de ambitie rond 5.000 nieuwe of grondig gerenoveerde sociale woningen wordt behouden in lijn met het Vlaamse regeerakoord en ook de praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt zouden er komen.

Niet op de lijst: een uitbreiding van het systeem van sorteerstraatjes. 'Dat is geen negatieve beoordeling van de sorteerstraatjes, maar een kwestie van prioriteiten stellen' zegt bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA), die erop wijst dat sorteerstraatjes niet goedkoper bleken dan reguliere huisvuilophaling. 'De werking van de bestaande sorteerstraatjes gaan we wel nog verbeteren', aldus Duchateau. De strijd tegen sluikstort wordt ook opgevoerd, met onder meer extra toezichthoudend personeel en camera's en een hardere aanpak van hardleerse sluikstorters.

Van biënnale rond beeldhouwkunst tot Rubens Experience Center

Op cultureel vlak krijgt Antwerpen vanaf 2023 een eigen biënnale, meer bepaald rond beeldhouwkunst en performance, met het Middelheimmuseum en -park als hotspot. De plannen voor een Rubens Experience Center worden doorgezet en er komt een tweejaarlijks jeugdfilmfestival met internationale allure.

De stad wil ook het geplande museum en belevingscentrum voor maritiem erfgoed op het Droogdokkeneiland helpen realiseren, maar dat zal deze legislatuur allicht niet klaar zijn.

Oosterweel

Samen met Vlaanderen wil Antwerpen de komende jaren ook de afspraken van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding, de overkapping van de Antwerpse ring en de leefbaarheid nakomen. Daar hoort ook een modal shift bij en daarvoor wil het stadsbestuur verder samenwerken met De Lijn aan nieuwe tramprojecten.

Er is ook geld voorzien voor nieuwe fietsinfrastructuur. Ook projecten als de Via Sinjoor - een wandelboulevard van Centraal Station tot de Schelde - en het park op de Gedempte Zuiderdokken moeten de leefbaarheid ten goede komen.

Jongeren

Voor jongeren plant de stad de komende jaren bijkomende ontmoetingsplekken, maar ook een 'urgentieplan' om de ongekwalificeerde uitstroom in te dijken en zoveel mogelijk jonge Antwerpenaars naar een job te begeleiden. In het onderwijs moeten er 11.000 plaatsen bijkomen, voornamelijk in secundaire scholen, en daarvoor heeft de stad alvast 200 miljoen euro voorzien. 'De stad en haven verkeren in economische bloei en we zien erop toe dat de Antwerpenaar daarvan kan meegenieten', zegt De Wever. 'Antwerpen staat momenteel in de steigers, ook letterlijk met onder meer de Oosterweelverbinding. We moeten ervoor zorgen dat we onze jongeren naar die vele duizenden nieuwe jobs leiden.'

Reactie Groen: 'Enkele goede investeringen, maar vooral losse flodders'

In een eerste reactie stelt oppositiepartij Groen dat er weliswaar 'enkele goede investeringen' gepland staan, maar dat die vooral 'losse flodders zullen blijven' omdat er geen fundamentele beslissingen worden genomen. 'Op sociaal en ecologisch vlak wordt niet geïnvesteerd in structurele verandering', vindt Groen-fractieleider Wouter Van Besien.

Groen prijst onder meer de gezonde maaltijden in de basisschool, de projecten rond circulaire economie en de extra investeringen in fietsinfrastructuur, maar vindt dat er te weinig structurele maatregelen bij zijn. Zo is er geen echte garantie op meer sociale woningen, klinkt het, en zal meer fietsinfrastructuur onvoldoende zijn voor een modal shift als er op Vlaams niveau niet meer wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer. 'Ook het parkeerbeleid en de parkeernorm wordt niet aangepast', aldus Groen. 'Integendeel: in plaats van een circulatieplan dat de onnodige auto's uit de stad zou houden, krijgen we nieuwe stedelijke ontwikkelingen die veel te veel nieuwe parkings voorzien.'

Reactie PVDA: 'Publieke dienstverlening wordt verder afgebouwd ten voordele van private'

De uiterst linkse PVDA noemt de Antwerpse meerjarenplanning 'niet het plan waarmee we de sociale en ecologische noden van de stad tegemoet gaan'.

'Onder de mooie woorden liggen besparingen en privatiseringen die de burger niet mag zien', vindt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. 'De vraag die je je moet stellen is: waar komt het geld dan vandaan? In de perstekst lees je dat dit gebeurt door budgetten strategisch te herschikken en een strikte budgettaire discipline op te leggen. Ik lees dat als: de stad gaat besparen, maar ze geeft het zelf niet toe.'

PVDA vreest ook dat het Vlaamse regeerakkoord voor problemen zal zorgen. 'Denk maar aan de besparingen bij De Lijn die ervoor zullen zorgen dat de Antwerpenaar nog langer zal kunnen wachten aan het bus- of tramhokje', aldus Branders.

Over de al bekendgemaakte investeringen zegt PVDA dat ze vooral bedoeld zijn om 'business, bezoekers en brains' aan te trekken en niet voor wie het wat moeilijker heeft. 'De nieuwe stadsbegroting gaat verder de publieke dienstverlening afbouwen ten voordele van de private', klinkt het. 'Men zal belastinggeld gebruiken om private initiatieven te subsidiëren ten koste van de eigen stedelijke kinderopvang. Wooncontroles om te controleren of de kwaliteit van de huizen voldoende is zullen binnenkort gebeuren door een private firma. Ook het Zorgbedrijf zal in de toekomst een private poot krijgen. De PVDA blijft zich verzetten tegen de verdere afbouw van publieke dienstverlening.'

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een akkoord gevonden over een meerjarenplanning voor de periode 2020-2025, zeg maar de financiële vertaling van het vorig jaar gesloten bestuursakkoord "De Grote Verbinding". Er is ruimte voorzien voor iets meer dan 2 miljard euro aan investeringen - een record en 26 procent meer dan tijdens de vorige legislatuur - en 9,7 miljard euro aan recurrente middelen (voor exploitatie-uitgaven). Sinds het wegwerken van de historische schuldenberg tijdens de voorbije legislaturen heeft Antwerpen weer wat meer financiële ademruimte, maar de stad mag ook het Vlaamse regeerakkoord danken: Vlaanderen neemt de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen in de pensioenfactuur over en voor Antwerpen komt dat neer op maar liefst 350 miljoen euro. 'Het pensioenspook is daarmee niet verdwenen, maar je hoort mij niet klagen', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA), die zelf kan uitpakken met voorziene middelen voor stadsmariniers, politiedrones, het in aanbouw zijnde nieuwe mastergebouw van de politie, een nieuwe kazerne Zuid voor de brandweer en een verdere uitbreiding van het (ANPR-)cameranetwerk. Andere blikvangers zijn onder meer de restauratie en herbestemming van Het Steen, de renovatie van het Mayer van den Berghmuseum, gezonde maaltijden in de basisschool en de verdere heraanleg van de Scheldekaaien.Sociale woningenHet was ook uitkijken of coalitiepartner SP.A de binnengehaalde ambities van het bestuursakkoord rond onderwijs, sociaal beleid en gelijke kansen zou kunnen doortrekken in de meerjarenplanning. Volgens de SP.A-schepenen is dat wel degelijk het geval. Er gaat 40 miljoen euro naar de uitrol van gezonde maaltijden in de basisschool, de ambitie rond 5.000 nieuwe of grondig gerenoveerde sociale woningen wordt behouden in lijn met het Vlaamse regeerakoord en ook de praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt zouden er komen. Niet op de lijst: een uitbreiding van het systeem van sorteerstraatjes. 'Dat is geen negatieve beoordeling van de sorteerstraatjes, maar een kwestie van prioriteiten stellen' zegt bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA), die erop wijst dat sorteerstraatjes niet goedkoper bleken dan reguliere huisvuilophaling. 'De werking van de bestaande sorteerstraatjes gaan we wel nog verbeteren', aldus Duchateau. De strijd tegen sluikstort wordt ook opgevoerd, met onder meer extra toezichthoudend personeel en camera's en een hardere aanpak van hardleerse sluikstorters. Van biënnale rond beeldhouwkunst tot Rubens Experience CenterOp cultureel vlak krijgt Antwerpen vanaf 2023 een eigen biënnale, meer bepaald rond beeldhouwkunst en performance, met het Middelheimmuseum en -park als hotspot. De plannen voor een Rubens Experience Center worden doorgezet en er komt een tweejaarlijks jeugdfilmfestival met internationale allure. De stad wil ook het geplande museum en belevingscentrum voor maritiem erfgoed op het Droogdokkeneiland helpen realiseren, maar dat zal deze legislatuur allicht niet klaar zijn. OosterweelSamen met Vlaanderen wil Antwerpen de komende jaren ook de afspraken van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding, de overkapping van de Antwerpse ring en de leefbaarheid nakomen. Daar hoort ook een modal shift bij en daarvoor wil het stadsbestuur verder samenwerken met De Lijn aan nieuwe tramprojecten. Er is ook geld voorzien voor nieuwe fietsinfrastructuur. Ook projecten als de Via Sinjoor - een wandelboulevard van Centraal Station tot de Schelde - en het park op de Gedempte Zuiderdokken moeten de leefbaarheid ten goede komen.Jongeren Voor jongeren plant de stad de komende jaren bijkomende ontmoetingsplekken, maar ook een 'urgentieplan' om de ongekwalificeerde uitstroom in te dijken en zoveel mogelijk jonge Antwerpenaars naar een job te begeleiden. In het onderwijs moeten er 11.000 plaatsen bijkomen, voornamelijk in secundaire scholen, en daarvoor heeft de stad alvast 200 miljoen euro voorzien. 'De stad en haven verkeren in economische bloei en we zien erop toe dat de Antwerpenaar daarvan kan meegenieten', zegt De Wever. 'Antwerpen staat momenteel in de steigers, ook letterlijk met onder meer de Oosterweelverbinding. We moeten ervoor zorgen dat we onze jongeren naar die vele duizenden nieuwe jobs leiden.'Reactie Groen: 'Enkele goede investeringen, maar vooral losse flodders'In een eerste reactie stelt oppositiepartij Groen dat er weliswaar 'enkele goede investeringen' gepland staan, maar dat die vooral 'losse flodders zullen blijven' omdat er geen fundamentele beslissingen worden genomen. 'Op sociaal en ecologisch vlak wordt niet geïnvesteerd in structurele verandering', vindt Groen-fractieleider Wouter Van Besien.Groen prijst onder meer de gezonde maaltijden in de basisschool, de projecten rond circulaire economie en de extra investeringen in fietsinfrastructuur, maar vindt dat er te weinig structurele maatregelen bij zijn. Zo is er geen echte garantie op meer sociale woningen, klinkt het, en zal meer fietsinfrastructuur onvoldoende zijn voor een modal shift als er op Vlaams niveau niet meer wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer. 'Ook het parkeerbeleid en de parkeernorm wordt niet aangepast', aldus Groen. 'Integendeel: in plaats van een circulatieplan dat de onnodige auto's uit de stad zou houden, krijgen we nieuwe stedelijke ontwikkelingen die veel te veel nieuwe parkings voorzien.' Reactie PVDA: 'Publieke dienstverlening wordt verder afgebouwd ten voordele van private' De uiterst linkse PVDA noemt de Antwerpse meerjarenplanning 'niet het plan waarmee we de sociale en ecologische noden van de stad tegemoet gaan'. 'Onder de mooie woorden liggen besparingen en privatiseringen die de burger niet mag zien', vindt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. 'De vraag die je je moet stellen is: waar komt het geld dan vandaan? In de perstekst lees je dat dit gebeurt door budgetten strategisch te herschikken en een strikte budgettaire discipline op te leggen. Ik lees dat als: de stad gaat besparen, maar ze geeft het zelf niet toe.' PVDA vreest ook dat het Vlaamse regeerakkoord voor problemen zal zorgen. 'Denk maar aan de besparingen bij De Lijn die ervoor zullen zorgen dat de Antwerpenaar nog langer zal kunnen wachten aan het bus- of tramhokje', aldus Branders. Over de al bekendgemaakte investeringen zegt PVDA dat ze vooral bedoeld zijn om 'business, bezoekers en brains' aan te trekken en niet voor wie het wat moeilijker heeft. 'De nieuwe stadsbegroting gaat verder de publieke dienstverlening afbouwen ten voordele van de private', klinkt het. 'Men zal belastinggeld gebruiken om private initiatieven te subsidiëren ten koste van de eigen stedelijke kinderopvang. Wooncontroles om te controleren of de kwaliteit van de huizen voldoende is zullen binnenkort gebeuren door een private firma. Ook het Zorgbedrijf zal in de toekomst een private poot krijgen. De PVDA blijft zich verzetten tegen de verdere afbouw van publieke dienstverlening.'