"We vinden het betreurenswaardig omdat we een heel goed carnaval achter de rug hebben, met de beste veiligheidscijfers van de afgelopen tien jaar. Maar wat gebeurde is spijtig, vooral omdat ik vorige week nog waarschuwde dat wat ze (SS-VA, red.) deden te exact was en te weinig carnavalesk. Bovendien moet wat tot carnaval behoort, tot de drie carnavalsdagen beperkt worden en niet in de periode daarvoor. We willen zeker niet dat iemand gekwetst zou worden, maar je moet het ook correct contextualiseren. We hebben niets verboden, carnaval is de hoogdag van de vrije meningsuiting."

D'Haese verduidelijkt verder nog dat van de 3.500 carnavalisten, er zes tot de act van SS-VA behoorden.

Unesco geschokt

Unesco, de culturele afdeling van de Verenigde Naties, reageerde geschokt op de nazitaferelen: "Ik ben diep geschokt door dit onaanvaardbaar schouwspel dat een belediging vormt voor de herinnering van de zes miljoen joden die werden vermoord tijdens de Holocaust", aldus directeur-generaal Irina Bokova.

Bokova stelt dat de 'deportatiepraalwagen' van vereniging Eftepie niet strookt met de waarden van het Aalsters Carnaval, erkend als immaterieel erfgoed, en evenmin met de normen van de Unesco, "dat streeft naar onderling begrip, tolerantie en vrede."

Volgens de directeur-generaal van de Unesco mag de Holocaust niet gebagatelliseerd worden, voor geen enkel doeleinde. Dus ook niet om de lokale politiek te hekelen. "Ook al staat het carnaval voor vrijheid van meningsuiting en satire, het is geen excuus om naar antisemitische stereotypen te grijpen."

De burgemeester van Aalst laat weten dat het aan de Vlaamse regering behoort om op de verklaringen van Unesco te reageren. Officieel werd de stad Aalst nog niet in kennis gebracht van de reactie.

Geen excuus voor antisemitisme
Tijdens een carnavalsstoet vorige week had één vereniging zich uitgedost als SS-officieren. Met de term 'SS-VA - Deportause van Franstooligen' tackelden ze het beleid van de N-VA. De vereniging had een als deportatiewagen omgebouwde praalwagen en had blikken zyklon-B bij.

Unesco maakt duidelijk zich volledig te distantiëren van deze gang van zaken, ook al krijgt het Aalsters Carnaval bescherming van de Unesco. (EA/TE)

"We vinden het betreurenswaardig omdat we een heel goed carnaval achter de rug hebben, met de beste veiligheidscijfers van de afgelopen tien jaar. Maar wat gebeurde is spijtig, vooral omdat ik vorige week nog waarschuwde dat wat ze (SS-VA, red.) deden te exact was en te weinig carnavalesk. Bovendien moet wat tot carnaval behoort, tot de drie carnavalsdagen beperkt worden en niet in de periode daarvoor. We willen zeker niet dat iemand gekwetst zou worden, maar je moet het ook correct contextualiseren. We hebben niets verboden, carnaval is de hoogdag van de vrije meningsuiting."D'Haese verduidelijkt verder nog dat van de 3.500 carnavalisten, er zes tot de act van SS-VA behoorden. Unesco geschoktUnesco, de culturele afdeling van de Verenigde Naties, reageerde geschokt op de nazitaferelen: "Ik ben diep geschokt door dit onaanvaardbaar schouwspel dat een belediging vormt voor de herinnering van de zes miljoen joden die werden vermoord tijdens de Holocaust", aldus directeur-generaal Irina Bokova.Bokova stelt dat de 'deportatiepraalwagen' van vereniging Eftepie niet strookt met de waarden van het Aalsters Carnaval, erkend als immaterieel erfgoed, en evenmin met de normen van de Unesco, "dat streeft naar onderling begrip, tolerantie en vrede." Volgens de directeur-generaal van de Unesco mag de Holocaust niet gebagatelliseerd worden, voor geen enkel doeleinde. Dus ook niet om de lokale politiek te hekelen. "Ook al staat het carnaval voor vrijheid van meningsuiting en satire, het is geen excuus om naar antisemitische stereotypen te grijpen." De burgemeester van Aalst laat weten dat het aan de Vlaamse regering behoort om op de verklaringen van Unesco te reageren. Officieel werd de stad Aalst nog niet in kennis gebracht van de reactie. Geen excuus voor antisemitisme Tijdens een carnavalsstoet vorige week had één vereniging zich uitgedost als SS-officieren. Met de term 'SS-VA - Deportause van Franstooligen' tackelden ze het beleid van de N-VA. De vereniging had een als deportatiewagen omgebouwde praalwagen en had blikken zyklon-B bij. Unesco maakt duidelijk zich volledig te distantiëren van deze gang van zaken, ook al krijgt het Aalsters Carnaval bescherming van de Unesco. (EA/TE)