Het probleem stelde zich bij de buitendiensten van de Staatsveiligheid, die instaan voor bijvoorbeeld afluister- en schaduwoperaties. Door de terreurdreiging werken ze in hoofdzaak op extremisme, radicalisme en Syriëstrijders, en dragen op het terrein bij voorkeur een wapen. Van eind mei tot gisteren was die wapendracht echter compleet illegaal vanwege een slordigheid van de regering bij de verhuizing van de dienst protectie naar de federale politie: door één van de artikelen in dat verhuizings-KB werd per ongeluk voor de hele Staatsveiligheid de toelating geschrapt om een wapen te dragen. Het probleem werd al begin februari ontdekt, en had lastige praktische problemen. Zo weigerde een deel van de buitendiensten voor bepaalde opdrachten nog naar buiten te gaan: ze vonden het te risicovol. In de praktijk kwam het erop neer dat schaduwen van gevaarlijke individuen daardoor moeilijk werd. Ook de schietoefeningen werden opgeschort. Daardoor moest de ministerraad in allerijl een koninklijk besluit goedkeuren om de situatie recht te trekken. Dat KB wordt normaal gezien vandaag van kracht, waardoor de buitendiensten officieel weer wapens mogen dragen. (Belga)

Het probleem stelde zich bij de buitendiensten van de Staatsveiligheid, die instaan voor bijvoorbeeld afluister- en schaduwoperaties. Door de terreurdreiging werken ze in hoofdzaak op extremisme, radicalisme en Syriëstrijders, en dragen op het terrein bij voorkeur een wapen. Van eind mei tot gisteren was die wapendracht echter compleet illegaal vanwege een slordigheid van de regering bij de verhuizing van de dienst protectie naar de federale politie: door één van de artikelen in dat verhuizings-KB werd per ongeluk voor de hele Staatsveiligheid de toelating geschrapt om een wapen te dragen. Het probleem werd al begin februari ontdekt, en had lastige praktische problemen. Zo weigerde een deel van de buitendiensten voor bepaalde opdrachten nog naar buiten te gaan: ze vonden het te risicovol. In de praktijk kwam het erop neer dat schaduwen van gevaarlijke individuen daardoor moeilijk werd. Ook de schietoefeningen werden opgeschort. Daardoor moest de ministerraad in allerijl een koninklijk besluit goedkeuren om de situatie recht te trekken. Dat KB wordt normaal gezien vandaag van kracht, waardoor de buitendiensten officieel weer wapens mogen dragen. (Belga)