"Een samenleving met steeds meer en complexere dreigingen heeft nood aan een sterke inlichtingendienst", zei Van Quickenborne. Het nieuwe strategische plan 2021-2024 moet ervoor zorgen dat de VSSE aan die nieuwe dreigingen het hoofd kan bieden, onder meer wat betreft spionage, terrorisme en extremisme. Het plan zet de doelstellingen van de VSSE op scherp en legt ook vast hoe die aangepakt moeten worden. Concreet krijgt de dienst daarvoor 75 procent personeel bij, van 358 medewerkers nu naar 1.000 in 2024. De regering zet daarvoor verschillende tientallen miljoenen euro's opzij. De stijging gaat in fases: elk jaar komen er een 135 werknemers bij. Dat die er niet in een keer bijkomen, is omdat de relatief beperkte dienst de nieuwe personeelsleden zelf wil opleiden voor hun complexe taak, legt Raes uit. De nieuwe medewerkers zullen worden ingezet op die werven die de hoogste prioriteit hebben, zegt die ook. Het strategisch plan legt daarvoor drie grote prioriteiten vast: terrorisme en extremisme, buitenlandse inmenging en economische spionage. Voor de bestrijding van terrorisme en extremisme komen er meer mensen bij om op sociale media haatpropagandisten, potentieel gevaarlijke extremisten of terroristen op te sporen. Het fenomeen verschoof de laatste jaren grotendeels naar geheime groepen en geëncrypteerde platformen, zegt Raes. De veiligheidsdiensten botsten daar vaak op de limiten van het wettelijke. Om hen toe te laten om te infiltreren in dergelijke netwerken, heeft de regering een aangepast kader uitgewerkt. Het wetsontwerp daarover, dat op 28 mei werd goedgekeurd door de regering, verhuist nu naar de Raad van State en het Comité I", legde minister Van Quickenborne donderdag uit. "Het moet de inlichtingendiensten meer slagkracht geven." Er wordt ook bijkomend ingezet op de relatie met de zusterdiensten in de buurlanden. "It takes a network, to defend a network", aldus Raes. Dat gebeurt via verbindsofficieren. Een eerste daarvan is een vrouw die zal worden ingezet in Washington DC. Een tweede gaat naar Europol in Den Haag. Het gaat om testcases die eerst geëvalueerd zullen worden, voor er bijkomend volk naar het buitenland gaat. Een tweede prioriteit in het strategisch plan is de aanpak van buitenlandse inmenging. Een van de taken van de VSSE is de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten opvolgen op Belgisch grondgebied. Dat gebeurt op institutioneel niveau, maar ook op vlak van de burger. Minister Van Quickenborne haalde daarbij donderdag onder meer het voorbeeld aan van de Grote Moskee in Brussel, waar buitenlandse mogendheden proberen een invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen hun godsdienst beleven. Een derde werf waar de Staatsveiligheid de komende jaren op wil inzetten is economische spionage. Volgens Raes wil de dienst daarvoor onder meer werken met 'front offices', die contact leggen met onderzoeksinstellingen, universiteiten en privébedrijven om hen te wijzen op potentiële dreigingen en hen te helpen zich hier beter tegen te wapenen. De VSSE krijgt voor dit alles ook extra centen om de ICT op punt te stellen. Jaarlijks zal daarvoor 7,5 miljoen euro extra worden vrijgemaakt. De modules waarmee de dienst efficiënter data kan verzamelen, worden deze zomer uitgerold. De overige basismodules volgen in de loop van volgende zomer. Raes had het vandaag over een "historische stap voor de veiligheid van staat". "We hopen dat de groei ook na deze legislatuur aangehouden kan worden, zodat we op termijn een vergelijkbaar personeelsbestand halen als onze zusterdiensten in naburige landen." "Met deze investeringen zorgen we voor een zeer grote versterking van de Veiligheid van de Staat. We hebben een goed plan uitgewerkt over hoe we dit budget willen aanwenden. Zo wapenen we ons beter tegen de dreiging van extremisme, buitenlandse inmenging en economische spionage", aldus ook nog minister Vincent Van Quickenborne. (Belga)

"Een samenleving met steeds meer en complexere dreigingen heeft nood aan een sterke inlichtingendienst", zei Van Quickenborne. Het nieuwe strategische plan 2021-2024 moet ervoor zorgen dat de VSSE aan die nieuwe dreigingen het hoofd kan bieden, onder meer wat betreft spionage, terrorisme en extremisme. Het plan zet de doelstellingen van de VSSE op scherp en legt ook vast hoe die aangepakt moeten worden. Concreet krijgt de dienst daarvoor 75 procent personeel bij, van 358 medewerkers nu naar 1.000 in 2024. De regering zet daarvoor verschillende tientallen miljoenen euro's opzij. De stijging gaat in fases: elk jaar komen er een 135 werknemers bij. Dat die er niet in een keer bijkomen, is omdat de relatief beperkte dienst de nieuwe personeelsleden zelf wil opleiden voor hun complexe taak, legt Raes uit. De nieuwe medewerkers zullen worden ingezet op die werven die de hoogste prioriteit hebben, zegt die ook. Het strategisch plan legt daarvoor drie grote prioriteiten vast: terrorisme en extremisme, buitenlandse inmenging en economische spionage. Voor de bestrijding van terrorisme en extremisme komen er meer mensen bij om op sociale media haatpropagandisten, potentieel gevaarlijke extremisten of terroristen op te sporen. Het fenomeen verschoof de laatste jaren grotendeels naar geheime groepen en geëncrypteerde platformen, zegt Raes. De veiligheidsdiensten botsten daar vaak op de limiten van het wettelijke. Om hen toe te laten om te infiltreren in dergelijke netwerken, heeft de regering een aangepast kader uitgewerkt. Het wetsontwerp daarover, dat op 28 mei werd goedgekeurd door de regering, verhuist nu naar de Raad van State en het Comité I", legde minister Van Quickenborne donderdag uit. "Het moet de inlichtingendiensten meer slagkracht geven." Er wordt ook bijkomend ingezet op de relatie met de zusterdiensten in de buurlanden. "It takes a network, to defend a network", aldus Raes. Dat gebeurt via verbindsofficieren. Een eerste daarvan is een vrouw die zal worden ingezet in Washington DC. Een tweede gaat naar Europol in Den Haag. Het gaat om testcases die eerst geëvalueerd zullen worden, voor er bijkomend volk naar het buitenland gaat. Een tweede prioriteit in het strategisch plan is de aanpak van buitenlandse inmenging. Een van de taken van de VSSE is de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten opvolgen op Belgisch grondgebied. Dat gebeurt op institutioneel niveau, maar ook op vlak van de burger. Minister Van Quickenborne haalde daarbij donderdag onder meer het voorbeeld aan van de Grote Moskee in Brussel, waar buitenlandse mogendheden proberen een invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen hun godsdienst beleven. Een derde werf waar de Staatsveiligheid de komende jaren op wil inzetten is economische spionage. Volgens Raes wil de dienst daarvoor onder meer werken met 'front offices', die contact leggen met onderzoeksinstellingen, universiteiten en privébedrijven om hen te wijzen op potentiële dreigingen en hen te helpen zich hier beter tegen te wapenen. De VSSE krijgt voor dit alles ook extra centen om de ICT op punt te stellen. Jaarlijks zal daarvoor 7,5 miljoen euro extra worden vrijgemaakt. De modules waarmee de dienst efficiënter data kan verzamelen, worden deze zomer uitgerold. De overige basismodules volgen in de loop van volgende zomer. Raes had het vandaag over een "historische stap voor de veiligheid van staat". "We hopen dat de groei ook na deze legislatuur aangehouden kan worden, zodat we op termijn een vergelijkbaar personeelsbestand halen als onze zusterdiensten in naburige landen." "Met deze investeringen zorgen we voor een zeer grote versterking van de Veiligheid van de Staat. We hebben een goed plan uitgewerkt over hoe we dit budget willen aanwenden. Zo wapenen we ons beter tegen de dreiging van extremisme, buitenlandse inmenging en economische spionage", aldus ook nog minister Vincent Van Quickenborne. (Belga)