Hoe verloopt de informatie-uitwisseling met de politie en het parket?
...

Hoe verloopt de informatie-uitwisseling met de politie en het parket? De politie heeft dit jaar al meer dan 5000 informatiedocumenten aan de Staatsveiligheid bezorgd. Dat is een vervijfvoudiging in drie jaar tijd. Omgekeerd bezorgt de Staatsveiligheid jaarlijks meer dan 700 nota's aan het federaal parket. Wisselt u meer info uit dan vroeger? Elk jaar ontvangt de Staatsveiligheid ettelijke duizenden documenten. De meerderheid is gelinkt aan contraterrorisme: het zijn analyses van buitenlandse diensten, maar vooral informatievragen van binnen- en buitenlandse partners, met een variabele graad van urgentie en vertrouwelijkheid. In 2016, het jaar van de aanslagen in Brussel, kwamen meer dan 30.000 berichten bij ons binnen. Vergeleken met 2014 was dat een stijging met 80 procent. Hoe vaak biedt de Staatsveiligheid technische assistentie aan justitie? In 2017 zijn we als technisch assistent gevraagd in 211 nieuwe gerechtelijke dossiers. Dat biedt ons de gelegenheid om inzage te krijgen in de dossiers en op de hoogte te blijven van het onderzoek. Daardoor kunnen we onze inlichtingenwerking zo sturen dat we het gerechtelijke onderzoek niet doorkruisen. Bovendien kunnen we een bredere context geven over het dossier, waardoor ook nieuwe onderzoekspistes ontwikkeld kunnen worden. Wat met de 150 Belgische Syrië-strijders die nog altijd in Syrië of Irak verblijven? De val van Mosul, Raqqa en Deir ez-Zor heeft niet geleid tot een massale terugkeer. Onze evaluatie is dat een groot deel van de Belgische Syrië-strijders zal sneuvelen of gevangengenomen zal worden door Syrische, Iraakse, Koerdische of andere troepen. Anderen zullen er toch in slagen om terug te keren, onder meer met jonge kinderen. Alleen al de opvang van die kinderen en hun herintegratie betekent een extra uitdaging voor onze samenleving. Hoe problematisch is de radicalisering in gevangenissen? Sinds 2014 zijn in de Belgische gevangenissen meer dan 300 aan terrorisme gelieerde gevangenen opgesloten, voor een kortere of langere periode. De bijna 200 nieuwe terrorismedossiers die in 2017 opgestart zijn, zullen ongetwijfeld op korte termijn tot een nieuwe instroom leiden: al die personen kunnen zowel tijdens als na hun verblijf in de gevangenis uitgroeien tot nieuwe radicale referentiefiguren. Ze kunnen een funeste invloed uitoefenen op andere gevangenen, en binnen de gevangenis operationele banden smeden met gedetineerden die ervaring of contacten hebben binnen andere criminele milieus.