De krant De Morgen schreef dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bij het federaal parket melding heeft gedaan van Saeed Bashirtash, de echtgenoot van N-VA-kamerlid Darya Safai. De staatssecretaris was door de Staatsveiligheid ingelicht over geruchten binnen de Iraanse gemeenschap en op sociale media over visafraude. Volgens de Veiligheid van de Staat gaat het om een uiterst genuanceerde nota, opgesteld naar aanleiding van geruchten in de Iraanse gemeenschap en op sociale media rond een vermeende fraude bij het verstrekken van humanitaire visa aan Iraanse opposanten. Deze geruchten vernam de VSSE slechts in de marge van haar onderzoeken en werden niet verder onderzocht aangezien dat niet tot de wettelijke opdrachten van de VSSE behoort. Ze gaf de informatie door, omdat dit domein wel tot de wettelijke bevoegdheden van andere administraties en desgevallend wel van de gerechtelijke autoriteiten behoort. In een dergelijke situatie is het niet uitzonderlijk dat de VSSE een nota opstelt. Het uitwisselen van informatie, al dan niet voorzien van de resultaten van eigen onderzoek of analyse, is een standaardprocedure van de VSSE die in tal van andere dossiers wordt toegepast. "Omdat we konden vermoeden dat de geruchten rond de vermeende visafraude mogelijk onze beleidsvoerders, andere administraties of de media zouden bereiken via andere kanalen, vond de VSSE het belangrijk om in de nota twee elementen tegen elkaar af te zetten", luidt het in de reactie. "Enerzijds de mogelijke fraude, anderzijds het mogelijk gebruik van deze geruchten om personen te beschadigen in het kader van intra-Iraanse politieke afrekeningen". De Veiligheid van de Staat heeft zelf geen melding gemaakt aan de gerechtelijke autoriteiten omdat het niet vaststaat dat er sprake is van strafbare feiten. Dat moet eventueel verder onderzoek door andere instanties uitwijzen, besluit de VSSE. (Belga)

De krant De Morgen schreef dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bij het federaal parket melding heeft gedaan van Saeed Bashirtash, de echtgenoot van N-VA-kamerlid Darya Safai. De staatssecretaris was door de Staatsveiligheid ingelicht over geruchten binnen de Iraanse gemeenschap en op sociale media over visafraude. Volgens de Veiligheid van de Staat gaat het om een uiterst genuanceerde nota, opgesteld naar aanleiding van geruchten in de Iraanse gemeenschap en op sociale media rond een vermeende fraude bij het verstrekken van humanitaire visa aan Iraanse opposanten. Deze geruchten vernam de VSSE slechts in de marge van haar onderzoeken en werden niet verder onderzocht aangezien dat niet tot de wettelijke opdrachten van de VSSE behoort. Ze gaf de informatie door, omdat dit domein wel tot de wettelijke bevoegdheden van andere administraties en desgevallend wel van de gerechtelijke autoriteiten behoort. In een dergelijke situatie is het niet uitzonderlijk dat de VSSE een nota opstelt. Het uitwisselen van informatie, al dan niet voorzien van de resultaten van eigen onderzoek of analyse, is een standaardprocedure van de VSSE die in tal van andere dossiers wordt toegepast. "Omdat we konden vermoeden dat de geruchten rond de vermeende visafraude mogelijk onze beleidsvoerders, andere administraties of de media zouden bereiken via andere kanalen, vond de VSSE het belangrijk om in de nota twee elementen tegen elkaar af te zetten", luidt het in de reactie. "Enerzijds de mogelijke fraude, anderzijds het mogelijk gebruik van deze geruchten om personen te beschadigen in het kader van intra-Iraanse politieke afrekeningen". De Veiligheid van de Staat heeft zelf geen melding gemaakt aan de gerechtelijke autoriteiten omdat het niet vaststaat dat er sprake is van strafbare feiten. Dat moet eventueel verder onderzoek door andere instanties uitwijzen, besluit de VSSE. (Belga)