"Breed genomen zijn er een paar duizend aanhangers van het salafisme in België", zegt Alain Winants. "Een paar honderd vormen een harde kern die het meest actief is en slechts enkele tientallen zetten ook een stap verder en gaan echt tot actie over. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld de stap zetten om in het buitenland een religieuze, politieke of zelfs militaire opleiding te gaan volgen." De zones waar ze daarvoor terechtkunnen, zijn in vergelijking met enkele jaren geleden wel flink toegenomen, aldus de topman van de Staatsveiligheid. "Vroeger ging het voornamelijk om Irak, Pakistan en Afghanistan. Nu komt Irak minder voor, maar trekken ze wel naar Syrië, Jemen, Somalië en Mali." "De dreiging die van het salafisme uitgaat, is ook dubbel", gaat Alain Winants verder. "Er is enerzijds het gevaar voor geweld, maar anderzijds leidt het politiek salafisme ook tot het isolement van bepaalde groepen, die zich buiten de westerse samenleving gaan plaatsen en zich niet meer onderwerpen aan haar normen en waarden. Dat geeft aanleiding tot polarisatie en kan zelfs leiden tot reacties uit extreemrechtse kant." (ANA)