Op dit moment varen reeds speciaal uitgeruste binnenvaartschepen langs de kust, van Zeebrugge naar Antwerpen en omgekeerd. Dat zijn estuaire schepen, binnenvaartschepen die omgebouwd zijn zodat ze ook op zee kunnen. Het aantal estuaire schepen is op dit moment heel beperkt omdat die schepen enerzijds vaak te groot zijn voor de binnenwateren, Brugge vormt hierin een knelpunt, en anderzijds maar beperkt ingezet kunnen worden. Bij een golfhoogte van 1,75 meter mogen ze bijvoorbeeld niet uitvaren. Een van de mogelijkheden om die estuaire vaart te stimuleren, is een aanpassing van het Koninklijk Besluit rond de binnenvaartschepen. "Het havenbestuur van Zeebrugge heeft mij gesignaleerd dat een aanpassing van het KB de estuaire vaart een bijkomende boost kan geven. Mijn federale dienst Maritiem Vervoer is daarover reeds in overleg met de collega's op het Vlaamse niveau. De aanpassing van het KB krijgt prioriteit op een project voor kusteilanden", meent Bart Tommelein. Volgens Tommelein zijn er absoluut geen eilanden nodig om de binnenvaart op zee verder te stimuleren. "Het is niet zeker dat we kusteilanden nodig hebben opdat meer binnenvaartschepen op zee zouden kunnen. Een aantal kusteilanden maakt van de Noordzee nog geen binnenwateren." Voka had eerder dit jaar ook al aangegeven dat er geen eilanden nodig zijn, wel opspuitingen onder water om zo een vaargeul of een zeekanaal te maken van Zeebrugge tot aan de Westerschelde. "Ik wil gerust onderzoeken of ook de aanleg van kusteilanden daarvoor nuttig kan zijn, maar we moeten in de eerste plaats het Koninklijk Besluit voor de estuaire vaart aanpassen", keert Tommelein nog eens terug op de plannen van de Vlaamse Overheid die minister van Infrastructuur Ben Weyts eerder poneerde. "Indien Vlaanderen denkt dat de aanleg van kusteilanden noodzakelijk is, wil ik dat gerust onderzoeken, en zo nodig het Marien Ruimtelijk Plan daarvoor aanpassen", aldus Tommelein. Gezien de vele raakpunten tussen de federale en Vlaamse bevoegdheden op zee pleit Tommelein reeds van bij zijn aantreden voor een samenwerkingsakkoord. (Belga)

Op dit moment varen reeds speciaal uitgeruste binnenvaartschepen langs de kust, van Zeebrugge naar Antwerpen en omgekeerd. Dat zijn estuaire schepen, binnenvaartschepen die omgebouwd zijn zodat ze ook op zee kunnen. Het aantal estuaire schepen is op dit moment heel beperkt omdat die schepen enerzijds vaak te groot zijn voor de binnenwateren, Brugge vormt hierin een knelpunt, en anderzijds maar beperkt ingezet kunnen worden. Bij een golfhoogte van 1,75 meter mogen ze bijvoorbeeld niet uitvaren. Een van de mogelijkheden om die estuaire vaart te stimuleren, is een aanpassing van het Koninklijk Besluit rond de binnenvaartschepen. "Het havenbestuur van Zeebrugge heeft mij gesignaleerd dat een aanpassing van het KB de estuaire vaart een bijkomende boost kan geven. Mijn federale dienst Maritiem Vervoer is daarover reeds in overleg met de collega's op het Vlaamse niveau. De aanpassing van het KB krijgt prioriteit op een project voor kusteilanden", meent Bart Tommelein. Volgens Tommelein zijn er absoluut geen eilanden nodig om de binnenvaart op zee verder te stimuleren. "Het is niet zeker dat we kusteilanden nodig hebben opdat meer binnenvaartschepen op zee zouden kunnen. Een aantal kusteilanden maakt van de Noordzee nog geen binnenwateren." Voka had eerder dit jaar ook al aangegeven dat er geen eilanden nodig zijn, wel opspuitingen onder water om zo een vaargeul of een zeekanaal te maken van Zeebrugge tot aan de Westerschelde. "Ik wil gerust onderzoeken of ook de aanleg van kusteilanden daarvoor nuttig kan zijn, maar we moeten in de eerste plaats het Koninklijk Besluit voor de estuaire vaart aanpassen", keert Tommelein nog eens terug op de plannen van de Vlaamse Overheid die minister van Infrastructuur Ben Weyts eerder poneerde. "Indien Vlaanderen denkt dat de aanleg van kusteilanden noodzakelijk is, wil ik dat gerust onderzoeken, en zo nodig het Marien Ruimtelijk Plan daarvoor aanpassen", aldus Tommelein. Gezien de vele raakpunten tussen de federale en Vlaamse bevoegdheden op zee pleit Tommelein reeds van bij zijn aantreden voor een samenwerkingsakkoord. (Belga)