Volgens staatssecretaris Mahdi circuleert er te veel foute informatie over de bestaande Belgische verblijfsprocedures en geraakt die onvoldoende tot bij de mensen zonder papieren zelf. In het gebouw in de Melsensstraat, dat ter beschikking wordt gesteld door de stad Brussel, zullen medewerkers van de stad Brussel en de Dienst Vreemdelingenzaken aanwezig zijn om de sans-papiers te ontvangen. Zij krijgen er dan uitleg over eerder negatieve beslissingen, hangende aanvragen en de verblijfsprocedures die voorzien zijn door de Belgische overheid. De neutrale zone is iedere werkdag open van 11 tot 15 uur.

'Op een moment waarop de mensen hun leven in gevaar brengen is het nodig om de regels goed uit te leggen en te zeggen wat we wel of niet doen', stelt staatssecretaris Mahdi. 'De neutrale zone is erg belangrijk om hen uit te leggen waarom ze wel of niet kans maken op een regularisatie. Ze krijgen ook de kans om meteen hun aanvraag in te dienen wanneer ze weten of het de moeite blijkt of niet', stelt hij.

In de komende dagen hoopt Mahdi dat er ook vanuit de middenveldorganisaties steun komt om van de neutrale zone een succes te maken. De uitgestoken hand lijkt wel nog geen einde te maken aan de hongerstaking, want de staatssecretaris benadrukt dat hij blijft pleiten voor een individuele behandeling van de dossiers. Een collectieve regularisatie is niet aan de orde, want in het beleid wordt de regularisatie gezien als een gunst, en geen recht.

Valse hoop wegnemen

'We gaan geen andere politiek voeren voor mensen die staken of iets bezetten. In totaal zijn er 150.000 sans-papiers in ons land en dan is het niet het juist om dat voor 400 mensen anders te doen', verklaart Mahdi. 'Natuurlijk doen we er alles aan zodat er niemand overlijdt. Met de neutrale zone willen we valse hoop wegnemen en goed informeren', vervolgt hij.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal positieve beslissingen voor regularisatie in de afgelopen jaren rond de 50 procent schommelt. Vorig jaar werden er op een totaal van 3.504 dossiers, toch 1.847 positieve beslissingen gegeven. De staatssecretaris gaf ook nog mee dat er vorig jaar zo'n 23.500 bevelen tot verlaten van het grondgebied werden afgegeven. Aan de campussen van de VUB en ULB werd ook gezocht naar een locatie om een neutrale zone in te stellen, maar na overleg met de betrokken partijen werd geen geschikte plek gevonden.

Volgens staatssecretaris Mahdi circuleert er te veel foute informatie over de bestaande Belgische verblijfsprocedures en geraakt die onvoldoende tot bij de mensen zonder papieren zelf. In het gebouw in de Melsensstraat, dat ter beschikking wordt gesteld door de stad Brussel, zullen medewerkers van de stad Brussel en de Dienst Vreemdelingenzaken aanwezig zijn om de sans-papiers te ontvangen. Zij krijgen er dan uitleg over eerder negatieve beslissingen, hangende aanvragen en de verblijfsprocedures die voorzien zijn door de Belgische overheid. De neutrale zone is iedere werkdag open van 11 tot 15 uur.'Op een moment waarop de mensen hun leven in gevaar brengen is het nodig om de regels goed uit te leggen en te zeggen wat we wel of niet doen', stelt staatssecretaris Mahdi. 'De neutrale zone is erg belangrijk om hen uit te leggen waarom ze wel of niet kans maken op een regularisatie. Ze krijgen ook de kans om meteen hun aanvraag in te dienen wanneer ze weten of het de moeite blijkt of niet', stelt hij. In de komende dagen hoopt Mahdi dat er ook vanuit de middenveldorganisaties steun komt om van de neutrale zone een succes te maken. De uitgestoken hand lijkt wel nog geen einde te maken aan de hongerstaking, want de staatssecretaris benadrukt dat hij blijft pleiten voor een individuele behandeling van de dossiers. Een collectieve regularisatie is niet aan de orde, want in het beleid wordt de regularisatie gezien als een gunst, en geen recht.Valse hoop wegnemen'We gaan geen andere politiek voeren voor mensen die staken of iets bezetten. In totaal zijn er 150.000 sans-papiers in ons land en dan is het niet het juist om dat voor 400 mensen anders te doen', verklaart Mahdi. 'Natuurlijk doen we er alles aan zodat er niemand overlijdt. Met de neutrale zone willen we valse hoop wegnemen en goed informeren', vervolgt hij. Uit de cijfers blijkt dat het aantal positieve beslissingen voor regularisatie in de afgelopen jaren rond de 50 procent schommelt. Vorig jaar werden er op een totaal van 3.504 dossiers, toch 1.847 positieve beslissingen gegeven. De staatssecretaris gaf ook nog mee dat er vorig jaar zo'n 23.500 bevelen tot verlaten van het grondgebied werden afgegeven. Aan de campussen van de VUB en ULB werd ook gezocht naar een locatie om een neutrale zone in te stellen, maar na overleg met de betrokken partijen werd geen geschikte plek gevonden.