"Men slaagt er niet in om illegale misdadigers van straat te houden", aldus de sp.a-burgemeester. "Die mensen liegen over hun nationaliteit, waardoor ze niet uitgeleverd kunnen worden. In negen van de tien gevallen laat de Dienst Vreemdelingenzaken ze weer lopen, zelfs als ze zware misdaden hebben gepleegd. Ik begrijp niet dat de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de DVZ daar niets aan doet". Termont pleit ervoor illegale misdadigers op te sluiten in een aparte instelling. "Illegale inbrekers zou men onmiddellijk moeten opsluiten in afwachting van hun uitwijzing. Het zijn altijd dezelfden achter de inbraakgolf die zoveel ellende veroorzaakt bij zeer veel mensen. Dat men daar niets aan doet, is onbegrijpelijk. Zo is het dweilen met de kraan open voor de politie", meent Termont. Hij merkt nog op dat hij zich zou focussen op de criminelen, mocht hij staatssecretaris zijn. "Maar gezinnen zijn nu eenmaal veel gemakkelijker om op te pakken en uit te wijzen". (ANA)

"Men slaagt er niet in om illegale misdadigers van straat te houden", aldus de sp.a-burgemeester. "Die mensen liegen over hun nationaliteit, waardoor ze niet uitgeleverd kunnen worden. In negen van de tien gevallen laat de Dienst Vreemdelingenzaken ze weer lopen, zelfs als ze zware misdaden hebben gepleegd. Ik begrijp niet dat de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de DVZ daar niets aan doet". Termont pleit ervoor illegale misdadigers op te sluiten in een aparte instelling. "Illegale inbrekers zou men onmiddellijk moeten opsluiten in afwachting van hun uitwijzing. Het zijn altijd dezelfden achter de inbraakgolf die zoveel ellende veroorzaakt bij zeer veel mensen. Dat men daar niets aan doet, is onbegrijpelijk. Zo is het dweilen met de kraan open voor de politie", meent Termont. Hij merkt nog op dat hij zich zou focussen op de criminelen, mocht hij staatssecretaris zijn. "Maar gezinnen zijn nu eenmaal veel gemakkelijker om op te pakken en uit te wijzen". (ANA)