Staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor: ‘We kijken zeker niet alleen naar Jabbeke voor noodopvang’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). © Belga

Er is dringend nood aan extra humanitaire opvangplaatsen, maar het is volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor niet zo dat er daarbij alleen naar Jabbeke gekeken wordt. ‘Er zijn vandaag een 90-tal gemeenten die een collectief centrum op het grondgebied hebben. Het is zeker niet zo dat we alleen naar Jabbeke kijken. Maar we hebben wel urgent humanitaire opvang nodig’, zo heeft staatssecretaris De Moor zondag in De Zevende Dag gezegd.

Om het nijpend tekort aan opvangplaatsen aan te pakken, kwam het kernkabinet onlangs overeen 1.500 plaatsen aan humanitaire noodopvang te organiseren. Op voorstel van het Crisiscentrum, dat de coördinatie in handen heeft, werden twee sites geïdentificeerd om de noodopvang te organiseren. Het gaat om een site van de Regie der Gebouwen in Jabbeke en een site van Defensie in Glons (bij Luik). 

Maar de burgemeester van Jabbeke Frank Casteleyn (CD&V) verzet zich tegen de plannen. Volgens hem doet zijn West-Vlaamse gemeente al ‘zijn deel’ en gaan de plannen in tegen eerder gemaakte afspraken. 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor zegt dat ze begrip heeft voor de lokale bezorgdheden en ongerustheid. Zij heeft ook al contact gehad met de burgemeester van Jabbeke en is van plan om zelf naar Jabbeke te gaan. De CD&V-staatssecretaris hamert er wel op dat de humanitaire noodopvang dringend nodig is. ‘We voelen het misschien nog niet aan de temperaturen vandaag, maar de winter staat voor de deur en er slapen mensen op straat’, aldus De Moor in De Zevende Dag. 

‘De noodopvang is absoluut noodzakelijk en moet er snel komen’, benadrukt De Moor. Maar is het dan een uitgemaakte zaak dat die extra opvang in Jabbeke moet georganiseerd worden? ‘Er zijn vandaag een 90-tal gemeenten die een collectief centrum op hun grondgebied hebben. Het is zeker niet zo dat we enkel naar Jabbeke kijken’, aldus De Moor.  

De CD&V-staatssecretaris herhaalde nog eens dat er in de asielcrisis op verschillende fronten moet gewerkt worden, gaande van de beperking van de instroom en een betere spreiding in Europa tot een snellere afhandeling van dossiers en een verhoogde uitstroom.

Partner Content