Seizoenarbeiders in land- en tuinbouwbedrijven werken met een tijdelijk contract in een systeem met een gunstige RSZ-regeling voor zowel de werkgever als de werknemer, omdat de RSZ-bijdragen berekend worden op een forfaitair dagloon. Elk jaar maken zo'n 56.000 seizoenswerknemers in de tuinbouw gebruik van de maatregel. De Backer wijst erop dat het systeem erg complex is: "Zo mag een seizoenarbeider in de landbouw vandaag 30 dagen per jaar ingezet worden, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen. Maar we merken dat dat systeem vaak niet overeenstemt met de praktijk. In de fruitpluk bijvoorbeeld kan men moeilijk op voorhand voorspellen hoe lang de pluk zal duren. Daarom wil ik het systeem harmoniseren: 100 dagen seizoensarbeid voor alle tuinbouwactiviteiten. Ook bijvoorbeeld voor de tuinaanleggers die vandaag geen enkele dag seizoensarbeid mogen doen." Voor Europees Parlementslid en schepen van Landbouw in Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open Vld) is de maatregel goed nieuws voor de Limburgse fruitteelt: "Veel telers zitten vaak over het toegelaten aantal dagen, terwijl de pluk nog niet voorbij is. Door het aantal dagen te verhogen komt de regering tegemoet aan een vraag uit de praktijk." Het voorstel van De Backer kadert in het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Groene sectoren. Met het plan willen De Backer, minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en minister van Landbouw, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus (MR) de nodige preventieve en controlemaatregelen nemen die de eerlijke concurrentie in de land- en tuinbouwsector versterken. (Belga)

Seizoenarbeiders in land- en tuinbouwbedrijven werken met een tijdelijk contract in een systeem met een gunstige RSZ-regeling voor zowel de werkgever als de werknemer, omdat de RSZ-bijdragen berekend worden op een forfaitair dagloon. Elk jaar maken zo'n 56.000 seizoenswerknemers in de tuinbouw gebruik van de maatregel. De Backer wijst erop dat het systeem erg complex is: "Zo mag een seizoenarbeider in de landbouw vandaag 30 dagen per jaar ingezet worden, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen. Maar we merken dat dat systeem vaak niet overeenstemt met de praktijk. In de fruitpluk bijvoorbeeld kan men moeilijk op voorhand voorspellen hoe lang de pluk zal duren. Daarom wil ik het systeem harmoniseren: 100 dagen seizoensarbeid voor alle tuinbouwactiviteiten. Ook bijvoorbeeld voor de tuinaanleggers die vandaag geen enkele dag seizoensarbeid mogen doen." Voor Europees Parlementslid en schepen van Landbouw in Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open Vld) is de maatregel goed nieuws voor de Limburgse fruitteelt: "Veel telers zitten vaak over het toegelaten aantal dagen, terwijl de pluk nog niet voorbij is. Door het aantal dagen te verhogen komt de regering tegemoet aan een vraag uit de praktijk." Het voorstel van De Backer kadert in het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Groene sectoren. Met het plan willen De Backer, minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en minister van Landbouw, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus (MR) de nodige preventieve en controlemaatregelen nemen die de eerlijke concurrentie in de land- en tuinbouwsector versterken. (Belga)