Voor dinsdag staan dan nog de twee voorstellen van herziening van de grondwet die deel uitmaken van de eerste cluster over BHV op het programma, evenals de stemming over de drie teksten. Staatssecretaris Verherstraeten verduidelijkte in zijn repliek nog dat de acht partijen de teksten over de hervorming van de Senaat nog voor het zomerreces in de Hoge Vergadering moeten indienen. (AHO)

Voor dinsdag staan dan nog de twee voorstellen van herziening van de grondwet die deel uitmaken van de eerste cluster over BHV op het programma, evenals de stemming over de drie teksten. Staatssecretaris Verherstraeten verduidelijkte in zijn repliek nog dat de acht partijen de teksten over de hervorming van de Senaat nog voor het zomerreces in de Hoge Vergadering moeten indienen. (AHO)