De artikelsgewijze bespreking van de wettekst loopt stilaan ten einde. De commissieleden bogen zich in de loop van de voormiddag over het artikel 48 van het voorstel. Dat is een vrij groot artikel, dat bovendien betrekking heeft op onder meer de taalkennis van de magistraten, de 80/20-verhouding tussen de magistraten en de daaraan gekoppelde werklastmeting. Het vormde meteen de aanleiding voor Barbara Pas (Vlaams Belang) en Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) om het geschut nog eens boven te halen. Veel aandacht ging daarbij naar de achterstand die bij de Nederlandstalige rechtbanken zou ontstaan, eens het aantal magistraten zou dalen tot 20 procent van het huidige kader. Van Vaerenbergh voerde aan dat de rechtbank van eerste aanleg er elk jaar 491 dossiers achterstond zou bijkrijgen, in plaats van elk jaar 4.150 dossiers weg te werken. Bij de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel zou het aantal niet-behandelde dossiers respectievelijk verdubbelen en verdrievoudigen. "Dit strookt niet met de werkelijkheid", reageerde Verherstraeten. Hij benadrukte dat Pas en Van Vaerenbergh geen rekening houden met de overgangsmaatregel waardoor eens het kader voor 90 procent is ingevuld, het aantal Nederlandstalige magistraten 27 procent van het huidige kader zou bedragen. Tegen 1 juni 2014 moet dan de veelbesproken werklastmeting rond zijn. Die moet de noden objectief vastleggen. (KRISTOF VAN ACCOM)

De artikelsgewijze bespreking van de wettekst loopt stilaan ten einde. De commissieleden bogen zich in de loop van de voormiddag over het artikel 48 van het voorstel. Dat is een vrij groot artikel, dat bovendien betrekking heeft op onder meer de taalkennis van de magistraten, de 80/20-verhouding tussen de magistraten en de daaraan gekoppelde werklastmeting. Het vormde meteen de aanleiding voor Barbara Pas (Vlaams Belang) en Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) om het geschut nog eens boven te halen. Veel aandacht ging daarbij naar de achterstand die bij de Nederlandstalige rechtbanken zou ontstaan, eens het aantal magistraten zou dalen tot 20 procent van het huidige kader. Van Vaerenbergh voerde aan dat de rechtbank van eerste aanleg er elk jaar 491 dossiers achterstond zou bijkrijgen, in plaats van elk jaar 4.150 dossiers weg te werken. Bij de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel zou het aantal niet-behandelde dossiers respectievelijk verdubbelen en verdrievoudigen. "Dit strookt niet met de werkelijkheid", reageerde Verherstraeten. Hij benadrukte dat Pas en Van Vaerenbergh geen rekening houden met de overgangsmaatregel waardoor eens het kader voor 90 procent is ingevuld, het aantal Nederlandstalige magistraten 27 procent van het huidige kader zou bedragen. Tegen 1 juni 2014 moet dan de veelbesproken werklastmeting rond zijn. Die moet de noden objectief vastleggen. (KRISTOF VAN ACCOM)