Er waren nogal wat politici uitgenodigd om de officiële ondertekening bij te wonen. De zes vicepremiers van de federale regering, de voorzitters van de acht partijen die het communautair akkoord overeenkwamen, de voorzitters van Kamer en Senaat en de twee staatssecretarissen voor de Staatshervorming mochten naast elkaar plaatsnemen achter de tafel waarop de ondertekening plaatsvond. Rechts van de tafel stonden tientallen Kamerleden en senatoren. In een korte toespraak merkte de eerste minister op dat dag op dag een jaar geleden pessimisme en een vorm van angst overheersten. Dankzij de wil van de acht partijen en de daden van de regering is ons land uit de impasse geraakt en heerst weer optimisme. "Het gaat beter met België", zei hij. "Al jaren beweren sommigen dat het federale niveau niet meer in staat is het land en de burgers vooruit te helpen. We zien vandaag dat dit niet klopt", ging Di Rupo voort. "Zonder de zesde staatshervorming die we momenteel uitvoeren, was de blokkering compleet geweest, met alle financiële en economische gevolgen voor de burgers van dien." De teksten creëren volgens hem nieuwe perspectieven om de dagelijkse problemen van de burgers aan te pakken. "We bewijzen dat wij Belgen in staat zijn overeen te komen en samen vooruit te gaan", besloot de premier. (LOD)

Er waren nogal wat politici uitgenodigd om de officiële ondertekening bij te wonen. De zes vicepremiers van de federale regering, de voorzitters van de acht partijen die het communautair akkoord overeenkwamen, de voorzitters van Kamer en Senaat en de twee staatssecretarissen voor de Staatshervorming mochten naast elkaar plaatsnemen achter de tafel waarop de ondertekening plaatsvond. Rechts van de tafel stonden tientallen Kamerleden en senatoren. In een korte toespraak merkte de eerste minister op dat dag op dag een jaar geleden pessimisme en een vorm van angst overheersten. Dankzij de wil van de acht partijen en de daden van de regering is ons land uit de impasse geraakt en heerst weer optimisme. "Het gaat beter met België", zei hij. "Al jaren beweren sommigen dat het federale niveau niet meer in staat is het land en de burgers vooruit te helpen. We zien vandaag dat dit niet klopt", ging Di Rupo voort. "Zonder de zesde staatshervorming die we momenteel uitvoeren, was de blokkering compleet geweest, met alle financiële en economische gevolgen voor de burgers van dien." De teksten creëren volgens hem nieuwe perspectieven om de dagelijkse problemen van de burgers aan te pakken. "We bewijzen dat wij Belgen in staat zijn overeen te komen en samen vooruit te gaan", besloot de premier. (LOD)