Vorig jaar telde het Staatsblad nog iets minder dan 100.000 pagina's, maar dat was een uitzondering. Het was de enige keer in de voorbije vijf jaar dat de publicatie de kaap van 100.000 pagina's niet rondde. Hoewel dit jaar "een vergelijkbaar covidjaar was" als 2020, telde het Staatsblad toch bijna 30.000 pagina's meer dan de vorige jaargang, stelt Wilfried Verrezen, directeur van het Belgisch Staatsblad, vast. De verklaring ligt dan ook niet bij het coronavirus. Er worden wel veel coronabesluiten gepubliceerd, "maar die zijn meestal beperkt in volume". Net als in 2020 leidde COVID-19 wel tot extra weekendedities. Het verschil werd gemaakt door een reeks publicaties van het Waals gewest over de plannen met overstromingsgevoelige gebieden. Die hadden overigens niets te maken met de zware overstromingen afgelopen zomer. De plannen werden in verschillende keren gepubliceerd, en waren samen goed voor 27.000 extra pagina's, aldus Verrezen. Zonder die publicaties zou er geen sprake zijn geweest van een nieuw record. Het Staatsblad, waarin onder meer de wetten, besluiten en andere officiële berichten van regeringen en parlementen verschijnen, bestaat sinds 2003 alleen nog in elektronische vorm. In 2002, het laatste jaar van publicatie op papier, telde het Staatsblad "slechts" ongeveer 63.000 pagina's. Elke Belg wordt geacht op de hoogte te zijn van de informatie die in het Staatsblad verschijnt. (Belga)

Vorig jaar telde het Staatsblad nog iets minder dan 100.000 pagina's, maar dat was een uitzondering. Het was de enige keer in de voorbije vijf jaar dat de publicatie de kaap van 100.000 pagina's niet rondde. Hoewel dit jaar "een vergelijkbaar covidjaar was" als 2020, telde het Staatsblad toch bijna 30.000 pagina's meer dan de vorige jaargang, stelt Wilfried Verrezen, directeur van het Belgisch Staatsblad, vast. De verklaring ligt dan ook niet bij het coronavirus. Er worden wel veel coronabesluiten gepubliceerd, "maar die zijn meestal beperkt in volume". Net als in 2020 leidde COVID-19 wel tot extra weekendedities. Het verschil werd gemaakt door een reeks publicaties van het Waals gewest over de plannen met overstromingsgevoelige gebieden. Die hadden overigens niets te maken met de zware overstromingen afgelopen zomer. De plannen werden in verschillende keren gepubliceerd, en waren samen goed voor 27.000 extra pagina's, aldus Verrezen. Zonder die publicaties zou er geen sprake zijn geweest van een nieuw record. Het Staatsblad, waarin onder meer de wetten, besluiten en andere officiële berichten van regeringen en parlementen verschijnen, bestaat sinds 2003 alleen nog in elektronische vorm. In 2002, het laatste jaar van publicatie op papier, telde het Staatsblad "slechts" ongeveer 63.000 pagina's. Elke Belg wordt geacht op de hoogte te zijn van de informatie die in het Staatsblad verschijnt. (Belga)